UWAGA!! Informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2019 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur w godzinach od 8:00 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy! 

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: so
znaleziono plików: 535 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2633

 • Wyposażenie - zakup i dostawa kontenerów i pojemników - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 3
  ... na odpady niebezpieczne stałe Wymiary: Wysokość: 910 mm, Długość: 1200 mm, Szerokość: ...... (posiada odpowiednie otwory wrzutowe dostosowane do wielkości baterii, zabezpieczona jest ...... pojemnik przystosowany jest do opróżniania ręcznego i ...... EN 840; RAL GZ 951/1 wymiary: Wysokość 94,5 cm, Szerokość 50,5 cm, Głębokość 55, ...... zużyty pojemnik w całości podlega procesowi recyklingu wymiary zewnętrzne: długość ...... Przeznaczona do stosowania pod beczki z substancjami ...... Wymiary: wysokość całkowita: 200 mm, szerokość całkowita: ...... z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. ...... Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego ...... na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 30% łącznej wartości brutto oferty ...... dostawy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto oferty wyliczonej na ...... pisemnej lub ustnej u Zamawiającego: Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami ...... Ochrona danych osobowych Zamawiający informuje, że ...... danych osobowych Urząd Miejski w  Oleśnie, 46-300 ...... sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ...... danych osobowych za pośrednictwem adresu:  ...... Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby ...... Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. ...... Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie ...... Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo ...... w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ...... Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo ...
 • Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi powiatowej 1942 O Wygoda-Wysoka-Klekotna-etap III-cz. II od km 7+300,0 do km 8+720,0
  ... drogi powiatowej 1942 O Wygoda-Wysoka-Klekotna-etap III – cz. ......     Do wiadomości: sołtys wsi Kolonia Łomnicka oraz poprzez ...
 • Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność❗️
  ... związku z otrzymanymi informacjami o osobach podających się za pracowników Urzędu ...
 • Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno w roku 2019
  ... o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. ...... w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i ...... zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i ...... Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen jednostkowych w czasie ...... jest uzyskanie przez Zamawiającego dofinansowania przez WFOŚIGW w Opolu przedsięwzięcia ...... w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i ...... 3 RMGPiPS w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i ...... Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu ...... Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego ......     § 8 Opis sposobu przygotowania oferty 8. ...... Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania ...... Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami ...... dodaje się § 10 Ochrona danych osobowych o następującej treści:   „§ ......  Ochrona danych osobowych Zamawiający informuje, że ...... danych osobowych Urząd Miejski w  Oleśnie, 46-300 ...... sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ...... danych osobowych za pośrednictwem adresu:  ...... Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby ...... Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. ...... Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie ...... Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo ...... w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ...... Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo ...
 • Startuje BUDŻET OBYWATELSKI Olesna na 2020 rok.
  ... - fundusz sołecki, który gwarantuje mieszkańcom sołectw ...... 18 sołectw naszej Gminy korzysta z tego prawa i ...... finansach publicznych, całoroczny plan finansowy przyjmowany jest w drodze uchwały Rady ...... Obywatelskiego ostatecznej listy zadań do głosowania. ...... Głosowanie mieszkańców. ...
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr Z.III.6733.10.2019 dla budowy odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,4kV w miejscowości Świercze ul. Broniecka
  ... Chęciński   Do wiadomości: sołtys wsi Świercze oraz poprzez ...
 • Ponad milion złotych na ochronę bioróżnorodności dla Gminy Olesno!
  ... Olesno pozyskała dotację w wysokości 1. ...
 • Rządowy Program „CZYSTE POWIETRZE” – punkt konsultacyjny w Gminie Olesno
  ... pomogą przygotować wniosek o dofinansowanie pod kątem spełnienia wymagań ...... Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ...... z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie ...... Zainteresowanych mieszkańców Gminy Olesno zapraszamy od ...... Gmina Olesno pozyskała dotację w wysokości 1 300 834,32 zł na realizację projektu , ...... obejmuje likwidację i wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Olesno na ...... końcowych będą obejmowały likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła opalanych głównie ...... do sieci gazowej oraz wymianę dotychczasowych źródeł na kotły gazowe (49 budynków) ...... niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie. ...... inwestycją do czasu zawarcia umowy o dofinansowanie z Gminą. ...
 • Zakup i dostawa sprzętu sportowego
  ... 9 Trenażer soccer wave - Fala i ścianka do odbijania piłek ...... soccer Wave) o wymiarach: 112x102x70 cm ...... Posiadają regulowaną wysokość; zakres od 70 to 106cm wykonane z ...... z metalowym szpicem o długości 11 cm wysokość 160 cm 18 ...... Mur treningowy do ćwiczeń na boisko o wysokości 160 cm metalowy 8 ...... z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. ...... Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego ...... pisemnej lub ustnej u Zamawiającego: Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami ...
 • Zakup i dostawa różnego wyposażenia- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 2
  ... 38311000-8 Wagi elektroniczne i akcesoria 39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne ...... z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. ...... Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego ...... na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 30% łącznej wartości brutto oferty ...... dostawy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto oferty wyliczonej na ...... pisemnej lub ustnej u Zamawiającego: Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami ...... Ochrona danych osobowych Zamawiający informuje, że ...... danych osobowych Urząd Miejski w  Oleśnie, 46-300 ...... sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ...... danych osobowych za pośrednictwem adresu:  ...... Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby ...... Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. ...... Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie ...... Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo ...... w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ...... Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo ...... kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  Zadanie częściowe nr ...... w postępowaniu przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego. ...
 • Wyposażenie – zakup i dostawa kontenerów i pojemników - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 2
  ... na odpady niebezpieczne stałe Wymiary: Wysokość: 910 mm, Długość: 1200 mm, Szerokość: ...... (posiada odpowiednie otwory wrzutowe dostosowane do wielkości baterii, zabezpieczona jest ...... pojemnik przystosowany jest do opróżniania ręcznego i ...... EN 840; RAL GZ 951/1 wymiary: Wysokość 94,5 cm, Szerokość 50,5 cm, Głębokość 55, ...... zużyty pojemnik w całości podlega procesowi recyklingu wymiary zewnętrzne: długość ...... Przeznaczona do stosowania pod beczki z substancjami ...... Wymiary: wysokość całkowita: 200 mm, szerokość całkowita: ...... Powinny być wykonane z wysokiej jakości metalu, odporne na warunki ...... podczas użytkowania części biurowo-socjalnej wyposażone w pokrywę (4 szt. ...... zielonym) pojemność: 10 l Wymiary: Wysokość: 35,0 cm, Szerokość: 18,9 cm, Głębokość ...... z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. ...... Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego ...... na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 30% łącznej wartości brutto oferty ...... dostawy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto oferty wyliczonej na ...... pisemnej lub ustnej u Zamawiającego: Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami ...... Ochrona danych osobowych Zamawiający informuje, że ...... danych osobowych Urząd Miejski w  Oleśnie, 46-300 ...... sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ...... danych osobowych za pośrednictwem adresu:  ...... Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby ...... Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. ...... Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie ...... Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo ...... w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ...... Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo ...... na odpady niebezpieczne stałe Wymiary: Wysokość: 910 mm, Długość: 1200 mm, Szerokość: ...... (posiada odpowiednie otwory wrzutowe dostosowane do wielkości baterii, zabezpieczona jest ...... pojemnik przystosowany jest do opróżniania ręcznego i ...... EN 840; RAL GZ 951/1 wymiary: Wysokość 94,5 cm, Szerokość 50,5 cm, Głębokość 55, ...... zużyty pojemnik w całości podlega procesowi recyklingu wymiary zewnętrzne: długość ...... Przeznaczona do stosowania pod beczki z substancjami ...... Wymiary: wysokość całkowita: 200 mm, szerokość całkowita: ...... Powinny być wykonane z wysokiej jakości metalu, odporne na warunki ...... podczas użytkowania części biurowo-socjalnej wyposażone w pokrywę (4 szt. ...... zielonym) pojemność: 10 l Wymiary: Wysokość: 35,0 cm, Szerokość: 18,9 cm, Głębokość ...... na odpady niebezpieczne stałe Wymiary: Wysokość: 910 mm, Długość: 1200 mm, Szerokość: ...... (posiada odpowiednie otwory wrzutowe dostosowane do wielkości baterii, zabezpieczona jest ...... pojemnik przystosowany jest do opróżniania ręcznego i ...... EN 840; RAL GZ 951/1 wymiary: Wysokość 94,5 cm, Szerokość 50,5 cm, Głębokość 55, ...... zużyty pojemnik w całości podlega procesowi recyklingu wymiary zewnętrzne: długość ...... Przeznaczona do stosowania pod beczki z substancjami ...... Wymiary: wysokość całkowita: 200 mm, szerokość całkowita: ...... w postępowaniu przekracza możliwości finansowe Zamawiającego. ...
 • Zakup i dostawa elementów wyposażenia Żłobka Miejskiego w ramach programu Maluch+ 2019 - sprzęt elektroniczny
  ... Głośniki do laptopa- sony SA-Z9R 1 kpl. ...... Telefon PANAsoNIC KX-TG6812 PDB Bezprzewodowy Czarny ...... posiadają potencjał techniczny, dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, ...... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. ...... Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z ...... Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami ...... z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert   Kryteriami ...... zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany ...... Ochrona danych osobowych   Zamawiający informuje, ...... administratorem danych osobowych Urząd Miejski w  Oleśnie, 46-300 ...... sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ...... danych osobowych za pośrednictwem adresu: iod@olesno. ...... Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby ...... Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. ...... Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie ...... Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo ...... w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ...... Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo ...
 • Dni Olesna 2019 za nami!
  ... sobotni poranek tradycyjnie jak co roku, ...... Mateusz Kasiński jak i konkurs rzutów osobistych pościgowych, gdzie zwycięzcą został ...... Dzięki hojności i wsparciu sponsorów uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami ...... W sobotę wieczorem rozpoczęły się koncerty na ...... Koncertów zespołów soŁTYS, SYNERGIA oraz SEPTYMOLE, które ...... wybór kierunku studiów duży wpływ miały jej osobiste doświadczenia. ...... Dzięki Jej zaangażowaniu osoby niepełnosprawne, na tyle na ile to możliwe, ...... Warsztatu prezentują swoje pasje, zainteresowania oraz umiejętności . ...... Inwestując środki finansowe w budowę nowych budynków i obiektów na ...... Bożego Ciała w Oleśnie Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. ...... opolskiej katedrze z rąk biskupa Alfonsa Nossola. ...... pozyskiwaniu zewnętrznych środków  finansowych, przeprowadził gruntowny remont w ...... Dzieci, młodzież i osoby dorosłe miały niecodzienną okazję w ...... podziękowania wszystkim zaangażowanym - osobom prywatnym i firmom, służbom mundurowym i ...
 • Poznaliśmy nazwiska tegorocznych Zasłużonych dla Ziemi Oleskiej
  ... Absolwentka Liceum Medycznego w Brzegu. ...... na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale socjologii ze specjalnością pracy socjalnej ...... dla osób niepełnosprawnych współfinansowanych ze środków  Europejskiego ...... Wraz z zespołem redakcyjnym wydawała czasopismo – „Oleska Popołudniówka” – Magazyn nie ...... projektu „ Jak dobrze mieć sąsiada” finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej ...
 • Od września 30 dodatkowych miejsc w Miejskim Żłobku
  ... w nowoczesny sprzęt agd i inne niezbędne akcesoria. ...

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: