Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: so
znaleziono plików: 477 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2565

 • II Przetarg Nieograniczony : gastronomia Dni Olesna 2019
  ... gruntów w Oleśnie przy ulicach: solny Rynek oraz Wielkie Przedmieście pod ...... położonej w Oleśnie przy ulicy solny Rynek (płyta targowiska) o powierzchni ...... zostały stoiska o zróżnicowanym asortymencie gastronomicznym i handlowym oraz ...... w tym także zapewnienia bezpieczeństwa osobom bezpośrednio uczestniczącym w realizacji ...... Dzierżawca zobowiązuje się, aby wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji celu ...... i kwalifikacje, a także posiadały stosowne dokumenty sanitarno-epidemiologiczne, do ...... stoisk energii elektrycznej, w wysokości wykazanej na poszczególnych ...... umowne na rzecz Wydzierżawiającego w wysokości 20% wylicytowanej kwoty czynszu ...... realizacji umowy, osób nieposiadających stosownych dokumentów sanitarno-epidemiologicznych, ...... Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w obecności ......   Wadium w wysokości 5 000,00 zł należy wpłacić ...... Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone ...... się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu. ...
 • Umowa podpisana. W listopadzie 2022 r. pojedziemy obwodnicą Olesna!
  ... Wykonawca inwestycji, Konsorcjum firm MIRBUD S. ...... Kolo­nia Ciarka w ramach tymczasowego połączenie z istniejącym przebiegiem ...... się do istniejącej DK 11 poprzez tymczasowy łącznik. ...... Realizowane „tymczasowe połączenia” wynikają z etapu przygotowania ...... odcinków drogi ekspresowej tj. ...
 • Borecka Majówka z Orkiestrą Dętą
  ... – radny powiatu oleskiego, Maria Kurpiel – sołtys Borek Wielkich, ks. ...... muzyków na 100-lecie Niepodległości” Finansowanego z Marszałkowskiego Budżetu ...
 • Remont nawierzchni i chodnika przy ul. Dworcowej w Oleśnie
  ... dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  ...... krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: ...... Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: ...... za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca  ...... części  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących ...... dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. ...... Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych ...... Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach ...... nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie ...... Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i ...... że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę ...... umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w ...... zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie ...... O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANsoWYM I TECHNICZNYM III. ...... Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  Określenie warunków: ...... wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  Informacje dotyczące ...... Zastosowanie procedury, o której mowa w art. ...... i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  Informacja ...... wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas ...... ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w ...... w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:  Informacje o liczbie ...... które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  ...... zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace ...... zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie ...
 • Święto św. Floriana w Borkach Wielkich
  ... związane ze świętym Florianem obchodzili w sobotę 18 maja. ...... gminą Jezdkovice, której partnerem została Wysoka, z gminą Zbyslavice, której partnerem ...... Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” oraz „Finansowanie OSP w Polsce”. ...... Rady Miejskiej w Oleśnie, Maria Kurpiel – sołtys Borek Wielkich, O. ...... Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu ...
 • 7 czerwca Wojewódzkie Obchody 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego
  ... Album został także nagrodzony na Festiwalu sopot Top Trendy 2010. ...
 • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYMIANY ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA
  ... wyników konkursu i podpisania umowy o dofinansowanie przez Gminę Olesno. ...
 • Wydział Finansowy
 • Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości
  ... prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej oraz realizowanie świadczeń ...... – prowadzenie obsługi administracyjno-finansowej, wystawianie faktur VAT i not ...... przygotowywanie danych do sprawozdań finansowych. ...... o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb ...... informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, (dostępne na www. ...... Miejskiego w Oleśnie, (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), w ...... Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Olesna z siedzibą w ...... w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ...... Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ...... Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego ...... zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej ...... Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa ...... od administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. ...... W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do ...... Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ...... Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu ...
 • Burmistrz Olesna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
  ... prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej oraz realizowanie świadczeń ...... – prowadzenie obsługi administracyjno-finansowej, wystawianie faktur VAT i not ...... przygotowywanie danych do sprawozdań finansowych. ...... o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb ...... informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, (dostępne na www. ...... Miejskiego w Oleśnie, (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), w ...... Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Olesna z siedzibą w ...... w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ...... Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ...... Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego ...... zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej ...... Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa ...... od administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. ...... W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do ...... Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ...... Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu ...
 • Sołectwa
  ... sołectwa Gminy Olesno   ...... sołtys Liczba mieszkańców Pow. ...... sowczyce Grażyna Maleska  683 ...... Wysoka Renata Wolny  422 1. ...... Boroszów Wieś obfituje w osobliwości przyrodnicze nadające się na ...... zróżnicowanym pod względem siedlisk- lasy sosnowe, łąki, pola, murawy, zespoły ...... źródła dwóch rzek: Dobrej i Stobrówki, a osobliwości natury w postaci unikalnego ...... poprzedniego, drewnianego, przeniesionego do sowczyc. ...... przez księdza biskupa Alfonsa Nossola. ...... sowczyce We wsi znajduje się drewniany, ...... Po wybudowaniu w sowczycach nowego kościoła, od 1962 r. ...... zrębowy z wieżą, szalowany, z podcieniami-sobotami o dachu gontowym. ...... Wysoka Wg legendy spisanej w kronice parafii ...... Wysoka mieli założyć po 1429 r. ...... Pierwsza właścicielka wioski, pani Wysocka, poleciła wśród lasów założyć wioskę i ...... Bernard Wysocki sprzedał Wysoką Olesnu. ...
 • Newsletter z Doliny Stobrawy
  ... przeprowadzone będą  przez praktyków, osoby posiadające doświadczenie w omawianych ...... Promocja i marketing (socialmiedia, storytelling, zdjęcia produktowe). ...... internetowa – o czym warto wiedzieć i jak to sobie zorganizować. ...... Na każde szkolenie – osobny formularz. ...... Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście do biura Stowarzyszenia LGD „Dolina ...... pod numerem: 77 413 11 38 lub osobiście pod adresem: Rynek 1, 46-200 Kluczbork. ...... Lasowice Wielkie Świetlica wiejska ......       Zdobądź dofinansowanie do 6000 zł i WYZWÓL SPOŁECZNĄ ENERGIĘ ...... organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, sołtysów, Rady sołeckie, Grupy Odnowy Wsi, ...... Koła Gospodyń Wiejskich i wszystkich zainteresowanych. ...... realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów ...... inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków. ...... rynków zbytu – Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 400 ...... inkubatorów przetwórstwa lokalnego – Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 300 ...... tworzenia krótkich łańcuchów dostaw – Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 100 ...... w zakresie usług turystycznych – Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 100 ...... zbytu produktów i usług lokalnych – Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 100 ...... (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych – Wysokość ...... regionalnej i przyrodniczej – Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 180 ...... Możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych na założenie ...... 2019 roku można wnioskować o dofinansowanie w ramach konkursu grantowego " ...... Termin składania prac konkursowych mija 7 maja o godzinie 23:59. ...... Jak zdobyć dofinansowanie? ...... organizacja pozarządowa, spółdzielnia socjalna, instytucja publiczna, jak i grupa ...... Sieć po raz szósty wesprą niestandardowe sposoby nauczania matematyki. ...... mogą ubiegać się o  granty w wysokości od 2 do 8 tys. ...... - Przyznajemy granty w wysokości od 2 tys. ...
 • Wymiana 7 sztuk okien na okna przeciwpożarowe EI60 w budynku Żłobka Miejskiego w Oleśnie
  ... dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  ...... krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: ...... Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: ...... za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca  ...... części  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących ...... otwieranych), o wymiarach 1,05 x 1,71 m wysokości w budynku Żłobka Miejskiego w Oleśnie ...... dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. ...... Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych ...... Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach ...... nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie ...... Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i ...... że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę ...... umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w ...... zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie ...... Zamówienie jest dofinansowane ze środków rządowego Programu Maluch + ...... O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANsoWYM I TECHNICZNYM III. ...... Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  Określenie warunków: ...... wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  Informacje dotyczące ...... Zastosowanie procedury, o której mowa w art. ...... i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  Informacja ...... wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas ...... ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w ...... w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:  Informacje o liczbie ...... które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  ...... zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace ...... zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie ...... kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:   60. ...
 • Szkolenie z wypełniania ofert realizacji zadania publicznego
  ... wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji ...... i o wolontariacie, którzy są zainteresowani składaniem wniosków o dotację w naborach ...
 • Imienny wykaz głosowań

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: