Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Charakterystyka ogólna

58_0_large.jpeg
Olesno położone jest w północno - wschodniej części województwa opolskiego na styku z województwem śląskim. Graniczy z gminami: Kluczbork, Gorzów, Dobrodzień, Lasowice Wielkie, Radłów, Zębowice, Przystajń, Ciasna.Olesno jest siedzibą gminy i zarazem powiatu obejmującego 7 gmin o łącznej liczbie mieszkańców 67.964 ( stan na dzień 31 grudnia 2006 r. ).

Pod względem fizyczno-geograficznym gmina leży na pograniczu równiny Opolskiej i Wyżyny Woźnicko – Wieluńskiej. Sieć wodną tworzą rzeki: Stobrawa i Liswarta. Znajdują się tu także dwa zbiorniki wodne: Kucoby i Stare Olesno.

Elementem wyróżniającym wśród gmin opolskich jest wysoki udział lasów (42%) przewyższający znacznie wskaźniki lesistości województwa (26.2%) i kraju. Lasy gminy Olesno należą do kompleksu lasów Stobrawsko - Turawskich podlegających ochronie. Przeważa świerk i sosna.

Pod względem potencjału gospodarczego gmina Olesno należy do średnich w województwie opolskim. Aktualnie zarejestrowanych jest 2530 podmiotów gospodarczych.

Olesno jest ważnym węzłem komunikacyjnym, przez który przebiega droga krajowa nr 11 Bytom – Lubliniec – Olesno – Kluczbork – Poznań oraz drogi wojewódzkie nr 494 Częstochowa – Olesno – Opole, nr 487 Olesno – Praszka – Byczyna i nr 901 Olesno – Dobrodzień – Gliwice.
Powiązania te wspomaga linia kolejowa Lubliniec – Olesno – Kluczbork – Poznań.

Pośród 71 gmin województwa opolskiego, gmina Olesno zajmuje obszarowo 4 miejsce (241 km2).
Liczba mieszkańców wynosi 18.141. W mieście mieszka 9 662 osób (stan na 8 października 2009 r. ).

W granicach administracyjnych gminy leży 18 sołectw: Bodzanowice, Borki Wielkie, Borki Małe, Boroszów, Broniec, Grodzisko, Kolonia Łomnicka, Kucoby, Leśna, Łomnica, Łowoszów, Sowczyce, Stare Olesno, Świercze, Wachów, Wachowice, Wojciechów, Wysoka.

Większość gleb gminy Olesno należy do typu pseudobielicowego, częściowo brunatnego i czarnych ziem. Materiałem glebotwórczym są przeważnie piaski zwałowe, piaski i piaskowce jurajskie i gliny morenowe.

Doliny rzeczne zajęte są przez gleby hydrogeniczne: torfy, gleby mułowo – torfowe oraz gliny.
Pod względem mechanicznym przeważają gleby wytworzone na piaskach słabo gliniastych oraz piaskach gliniastych, gleby wytworzone z glin zwałowych oraz piasków naglinowych lekkich i średnich występujących niewielkimi płatami na południe od Olesna oraz na zachód od Boroszowa.

Dość ubogie siedliska glebowe występujące w gminie Olesno powstałe z utworów lodowcowych , warunkują występowanie głównie lasów iglastych.

Pod względem struktury własnościowej dominują zdecydowanie lasy państwowe wchodzące w skład trzech nadleśnictw.
Gmina Olesno powiązana jest hydrologicznie z powiatem Kluczbork dolinami rzek Stobrawy, Bogacicy, Budkowiczanki i kopalnymi strukturami wód podziemnych rzeki Stobrawy oraz z terenami województwa śląskiego doliną Liswarty.

Skład gatunkowy świata zwierzęcego jest różnorodny, a cechująca go przejściowość zoogeograficzna zapewnia mu stan względnej równowagi przyrodniczej. Na terenach leśnych obserwuje się jelenie, sarny, dziki, lisy, kuny, tchórze, borsuki, wydry, bażanty, kuropatwy, zające, jeże, wiewiórki. 

Wśród ptaków występują sokoły, pustułki, myszołowy, jastrzębie, kanie czarne, puszczyki, błotniaki stawowe, bąki, rzadziej bociany czarne oraz żurawie. 

Najczęściej występujące gady to żmija zygzakowata, zaskroniec zwyczajny, padalec, jaszczurka żyworodna i zwinka. Płazy to żaba wodna i trawna, ropucha zwyczajna i zielona. 

Dziesięć dębów w Boroszowie, trzy modrzewie oraz jeden jawor w Leśnej to pomniki przyrody.
Jako pomnik przyrody traktowany jest także głaz narzutowy znajdujący się w Łomnicy.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: