Informacja o usługach Urzędu Miejskiego w Oleśnie dla osób niesłyszących

INFORMACJA 

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 

    1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

 Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

...

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: