Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

Charakterystyka ogólna

Olesno położone jest w północno - wschodniej części województwa opolskiego na styku z województwem śląskim. Graniczy z gminami: Kluczbork, Gorzów, Dobrodzień, Lasowice Wielkie, Radłów, Zębowice, Przystajń, Ciasna.

mapa.jpeg

Olesno jest siedzibą gminy i zarazem powiatu obejmującego 7 gmin. Pod względem fizyczno-geograficznym gmina leży na pograniczu równiny Opolskiej i Wyżyny Woźnicko – Wieluńskiej.
Sieć wodną tworzą rzeki: Stobrawa i Liswarta. Znajdują się tu także dwa zbiorniki wodne: Kucoby i Stare Olesno. Elementem wyróżniającym wśród gmin opolskich jest wysoki udział lasów (42 %) przewyższający
znacznie wskaźniki lesistości województwa (26.2 %) i kraju.
Lasy gminy Olesno należą do kompleksu lasów Stobrawsko - Turawskich podlegających ochronie. Przeważa świerk i sosna.
 
Pod względem potencjału gospodarczego gmina Olesno należy do średnich w województwie opolskim. Aktualnie zarejestrowanych jest 1093 podmiotów gospodarczych.

Olesno jest ważnym węzłem komunikacyjnym, przez który przebiega droga krajowa nr 11 Bytom – Lubliniec – Olesno – Kluczbork – Poznań oraz drogi wojewódzkie nr 494 Częstochowa – Olesno – Opole, nr 487 Olesno – Praszka – Byczyna i nr 901 Olesno – Dobrodzień – Gliwice.
Powiązania te wspomaga linia kolejowa Lubliniec – Olesno – Kluczbork – Poznań.

Pośród 71 gmin województwa opolskiego, gmina Olesno zajmuje obszarowo 4 miejsce (241 km2).

W granicach administracyjnych gminy leży 18 sołectw: Bodzanowice, Borki Wielkie, Borki Małe, Boroszów, Broniec, Grodzisko, Kolonia Łomnicka, Kucoby, Leśna, Łomnica, Łowoszów, Sowczyce, Stare Olesno, Świercze, Wachów, Wachowice, Wojciechów, Wysoka.

Większość gleb gminy Olesno należy do typu pseudobielicowego, częściowo brunatnego i czarnych ziem. Materiałem glebotwórczym są przeważnie piaski zwałowe, piaski i piaskowce jurajskie i gliny morenowe.

Doliny rzeczne zajęte są przez gleby hydrogeniczne: torfy, gleby mułowo – torfowe oraz gliny.
Pod względem mechanicznym przeważają gleby wytworzone na piaskach słabo gliniastych oraz piaskach gliniastych, gleby wytworzone z glin zwałowych oraz piasków naglinowych lekkich i średnich występujących niewielkimi płatami na południe od Olesna oraz na zachód od Boroszowa.

Dość ubogie siedliska glebowe występujące w gminie Olesno powstałe z utworów lodowcowych , warunkują występowanie głównie lasów iglastych.

Pod względem struktury własnościowej dominują zdecydowanie lasy państwowe wchodzące w skład trzech nadleśnictw.
Gmina Olesno powiązana jest hydrologicznie z powiatem Kluczbork dolinami rzek Stobrawy, Bogacicy, Budkowiczanki i kopalnymi strukturami wód podziemnych rzeki Stobrawy oraz z terenami województwa śląskiego doliną Liswarty.

Skład gatunkowy świata zwierzęcego jest różnorodny, a cechująca go przejściowość zoogeograficzna zapewnia mu stan względnej równowagi przyrodniczej. Na terenach leśnych obserwuje się jelenie, sarny, dziki, lisy, kuny, tchórze, borsuki, wydry, bażanty, kuropatwy, zające, jeże, wiewiórki. 

Wśród ptaków występują sokoły, pustułki, myszołowy, jastrzębie, kanie czarne, puszczyki, błotniaki stawowe, bąki, rzadziej bociany czarne oraz żurawie. 

Najczęściej występujące gady to żmija zygzakowata, zaskroniec zwyczajny, padalec, jaszczurka żyworodna i zwinka. Płazy to żaba wodna i trawna, ropucha zwyczajna i zielona. 

Dziesięć dębów w Boroszowie, trzy modrzewie oraz jeden jawor w Leśnej to pomniki przyrody.
Jako pomnik przyrody traktowany jest także głaz narzutowy znajdujący się w Łomnicy.

 

 

Miasto i gmina w liczbach

Ogólna liczba mieszkańców gminy - 16 623, w tym miasto - 8 620 , wieś - 8 003(stan na 31.12.2023 r.)

Powierzchnia gminy Olesno wynosi 241 km2 

Plan Olesna 2019

Pliki do pobrania:

JPEGPlan Olesna 2019 (225,59KB)

 

Insygnia miasta

olesno-herb.png

Herb Olesna Herbem miasta Olesna jest tarcza dzielona w słup, przedstawiająca w prawym polu koloru błękitnego połowę złotego orła górnośląskich Piastów, a w lewym polu koloru białego połowę czerwonej pięciolistnej róży (dwa płatki i dwie połówki) z trzema zielonymi działkami.

Symbolika herbu Godło miasta nawiązuje w motywie orła jednogłowego do Piastów opolskich, założycieli i właścicieli Olesna do roku 1532 (tj. śmierci ostatniego z nich Jana III), zaś w motywie róży pięciolistnej (symbol maryjny) wyraża samorząd miasta, w którego murach istniał już w średniowieczu klasztor Augustianów, którego patronką była w tym czasie Najświętsza Maria Panna.

Motyw orła jako emblemat władzy książęcej symbolizuje zwierzchnią władzę nad miastem Piasta opolskiego, Władysława I, do którego jego wkład jako obrońcy i opiekuna miasta.

Logo Olesna

logo-olesno.jpeg

Olesno posiada swój znak graficzny (logo) od 2001 r. Znak wyłoniony został drogą konkursu. Propozycje nadesłali plastycy profesjonalni, studenci uczelni artystycznych oraz plastycy amatorzy.

Jury wybrało pracę Eweliny Zając – studentki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W jego opinii właśnie ten znak zawiera elementy wyszczególnione w regulaminie – nawiązanie do tradycji historycznych miast oraz odkreślenie związku z Opolszczyzną. Niewątpliwie inspiracją do jego zaprojektowania była analiza i synteza wynikająca z obserwacji jednego z najpiękniejszych zabytków architektonicznych miasta – kościoła św. Michała, będącego charakterystycznym elementem rynku. Swobodne pociągnięcia pędzla nadaje formie lekkości, prostota nowoczesności. Barwy, które zostały wykorzystane w wersji kolorystycznej znaku zaczerpnięte zostały z herbu miasta. Jury uznało, że znak jest doskonałym przykładem nowoczesnego wzornictwa wykorzystywanego w identyfikacji wizualnej.

Flaga Olesna

flaga-olesno.jpeg

Flagę miasta Olesna stanowi płat tkaniny o dwóch podłużnych połowach - lewej w kolorze żółtym, prawej w kolorze błękitnym z herbem miasta umieszczonym w górnej połowie chorągwi.

Pliki do pobrania:
MP3Piosenka o Oleśnie_1.mp3 (5,81MB)
MP3Piosenka o Oleśnie_2.mp3 (3,95MB)
MP3Piosenka o Oleśnie_3.mp3 (4,29MB)

Publikacja Solnym szlakiem z Moraw do Olesna w formie PDF - do pobrania Szlakiem Solnym.pdf

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: