Partnerstwo

63_0_large.jpeg

 

W roku 1992 Olesno podpisało umowę partnerską z niemieckim miastem Arnsberg. Umowa dotyczy wzajemnych kontaktów na różnorodnych polach – od biznesu do wspólnych działań kulturalnych i sportowych.

Władze miasta Olesna wielokrotnie podejmowały delegacje z Arnsberga i były goszczone w Niemczech. Sesja naukowa z szerokim udziałem samorządowców niemieckich i polskich na temat umów partnerskich jako form wchodzenia w struktury unijne zorganizowana w Oleśnie w 2000 r. była ważnym momentem dla obu miast. Od niej rozpoczęły się także nieformalne znajomości. Najbardziej widoczne efekty partnerstwa występują na polu sportowym i wymiany młodzieży.
 

ARNSBERG (NIEMCY)

arnsberg.jpeg


Jest miastem w zachodniej części Niemiec, nad rzeką Ruhrą, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. Prawa miejskie otrzymało w 1238 r. W 1975 r. włączono do niego pobliskie miasteczko Neheim-Husten. Arnsberg jest ośrodkiem przemysłu elektronicznego, metalowego, maszynowego oraz drzewnego. 

Korzenie miasta sięgają XI wieku. Powstał wtedy zamek obronny, a wokół niego osada. Mieszkańcy otaczają szczególną dbałością zabytki. Najstarsza część miasta Altstadt, pełna wiekowych kamienic i urokliwych zakątków, jest tego przykładem. 

Godne polecenia jest odwiedzenie Sauerlandmuseum i kościoła St.Laurentius.
Tradycyjne większe imprezy: Karnaval in Arnsberg, Schutzentfest, Oldtimertreffen, Weinhnachtsmarkt.
Strona internetowa miasta Arnsberg: www.arnsberg.de

Drugim po niemieckim Arnsbergu miastem partnerskim Olesna jest węgierskie Zalakaros.


ZALAKAROS (WĘGRY)

zalakaros.jpeg


W czwartek dnia 2 października 2008 r. w Sali Konferencyjnej oleskiego Urzędu Miejskiego Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki oraz Szirtes Lajos, burmistrz węgierskiego Zalakaros, podpisali umowę o partnerstwie pomiędzy obu miastami.

Zawarta Umowa Partnerska jest kontynuacją i rozszerzeniem wstępnych porozumień stron spisanych w Oleśnie dnia 4 marca 2008 r. w Liście Intencyjnym i jednocześnie uwieńczeniem ponad rocznych kontaktów przedstawicieli obu miast. Czytamy w niej m. in.: „…Obydwaj partnerzy będą wspierać powstanie i rozwój przyjacielskich stosunków pomiędzy mieszkańcami, organizacjami, klubami, instytucjami jak również radami miejskimi i samorządami ...”. Dokument precyzuje dziedziny współpracy: kultura, gospodarka, handel, przedsiębiorczość, rzemiosło, sport, oświata i turystyka oraz jej sposoby: m. in. wymiana doświadczeń, wizyt, prezentacja dorobku środowisk artystycznych, współpraca lokalnych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji.

W trakcie uroczystości przed budynkiem Urzędu Miejskiego odsłonięta została tablica informująca o nowym mieście partnerskim Olesna - węgierskim mieście Zalakaros. 

Dla upamiętnienia dnia zawarcia umowy, burmistrzowie obu miejscowości zasadzili przed budynkiem urzędu drzewko partnerskie z gatunku Ginkgo biloba (Miłorząb dwuklapowy) przywiezione przez węgierską delegację z Zalakaros.

Zalakaros - to ok. 750-letnie miasto na Węgrzech o powierzchni 17,17 km2. Jest ono położone w komitacie Zala, na południowy-zachód od Balatonu. Jego malownicze położenie oraz leczniczo- termalny charakter sprawiają, iż rocznie gości ono u siebie ok. 700-800 tys. turystów.

Polska wersja internetowej strony miasta Zalakaros: www.zalakaros.hu/zkindex1a8b.html

 

JEZDKOVICE, OTICE, ZBYSLAVICE (CZECHY)

 

 

11 listopada 2015 r. Burmistrz Olesna podpisał oficjalne porozumienie o współpracy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na okres 2014 - 2020, z przedstawicielami gminy Jezdkovice oraz Otice, które od tego momentu są partnerami naszych sołectw - odpowiednio Wysokiej i Borek Wielkich.
Współpraca ta dotyczy przede wszystkim realizacji projektów na płaszczyźnie wymiany młodzieży szkolnej, jednostek straży pożarnej i cechów rzemieślniczych, orkiestr dętych, drużyn piłkarskich, stowarzyszenia rencistów i emerytów oraz rozwój współpracy w zakresie turystyki.

Umowy o współpracy zostały zatwierdzone uchwałami Rady Miejskiej w Oleśnie dnia 24 listopada 2015 r. 

23 lutego 2016 r. uchwałą Rady Miejskiej w Oleśnie zatwierdzona została  umowa o współpracy gminy Olesno z gminą Zbyslavice. Partnerskim sołectwem Zbyslavic został Wojciechów. 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: