Róża Olesna

Nagroda "Róża Olesna"  w postaci srebrnej statuetki róży przyznawana jest od 2007 roku. 

 

_J9A9831.jpeg

 

 

 

 

 

W roku 2023 nagrody przyznano:

       - za działalność społeczną Janowi Pisarkowi
       - za działalność samorządową i kulturalną Jerzemu Przybyle
       - za działalność polityczną i samorządową Ferencowi Novákowi (Burmistrz miasta partnerskiego Zalakaros)

W roku 2022 nagrody przyznano:

       - za działalność społeczną Krystynie Sońskiej
       - za działalność społeczną Bernardowi Kandorze
       - za działalność polityczną i samorządową Ralfowi Paulowi Bittnerowi (Burmistrz miasta partnerskiego Arnsberg)

W roku 2021 nagrody przyznano:

       - za działalność społeczną Siostrze Dolores (Dorota Zok)
       - za działalność gospodarczą Hubertowi Brodackiemu
       - za działalność gospodarczą właścicielom firmy PAMAT - Ewie i Mirosławowi Wąsińskim

W roku 2020 nagrody nie zostały przyznane. 

W roku 2019 nagrody przyznano:

       - za działalność społeczną ks. Walterowi Lenartowi
       - za działalność gospodarczą właścicielom holdingu De Silva - Krzysztofowi Kasprzykowi oraz Sylwii i Krzysztofowi Respondkom
       - za działalność społeczną i kulturalną Ewie Janiszewskiej-Dandyk 

W roku 2018 nagrody przyznano:

       - za działalność społeczną i oświatową Annie Meryk
       - za działalność gospodarczą Arturowi Kniejskiemu
       - za działalność kulturalną Ernestowi Hoberowi

W roku 2017 nagrody przyznano:

       - za działalność społeczną Danucie Kaczmarzyk
       - za działalność społeczną Tadeuszowi Rutce
       - za działalność kulturalną twórcom Teatru "Maska" Dagmarze Staniszewskiej i Tomaszowi Grajcarowi

W roku 2016 nagrody przyznano:

       - za działalność społeczną Edeltraudzie Zug
       - za działalność gospodarczą Piotrowi Antkowiakowi
       - za działalność oświatową Katarzynie Jackowskiej

W roku 2015 nagrody przyznano:

       - za działalność społeczną i kulturalną dr. Korneliuszowi Wiatrowi
       - za działalność gospodarczą Henrykowi Mrozkowi
       - za działalność gospodarczą lek. med. Andrzejowi Proszewskiemu

W roku 2014 nagrody przyznano:

       - za działalność sportową Annie Wloce
       - za działalność społeczną Tomaszowi Kubickiemu
       - za działalność gospodarczą Ireneuszowi Misiakowi

W roku 2013 nagrody przyznano:

       - za działalność społeczną Ewie i Andrzejowi Pyrkoszom
       - za działalność społeczną Wojciechowi Wiesze
       - za działalność społeczną i ochrony środowiska Radosławowi Glińskiemu

W roku 2012 nagrody przyznano:

       - 
za działalność społeczną Arturowi Maniurze
       - za działalność sportową Dariuszowi Rodewaldowi
       - za działalność gospodarczą Janowi Zdańskiemu

W roku 2011 nagrody przyznano: 

       -
 za działalność społeczną Rochowi Antkowiakowi
       - za działalność kulturalną Gordonowi Connely'emu
       - za działalność gospodarczą Stanisławowi Muszyńskiemu

W roku 2010 nagrody przyznano:

 • za działalność kulturalną Mirosławowi Dedykowi
 • za działalność kulturalną Księdzu dr Waldemarowi Klingerowi
 • za działalność samorządową Kazimierzowi Konieczko

W roku 2009 nagrody przyznano

        - za działalność społeczną Krystynie Polak 
        - za działalność kulturalną Janowi Malińskiemu

W roku 2008 nagrody przyznano:

 • za działalność gospodarczo-przedsiębiorczą Annie i pośmiertnie Hubertowi Kasprzykom
 • za działalność dydaktyczno-wychowawczą Małgorzacie Peciak
 • za działalność samorządową Janowi Kusowi


W roku 2007 nagrody przyznano:

 • za działalność społeczną Zuzannie Wartenberg (emerytowany lekarz medycyny)
 • za działalność społeczną Zofii i Franciszkowi Nikodemiakom
 • za działalność gospodarczą Feliksowi Kniejskiemu (właściciel zakładu stolarskiego)
wartenberg.jpeg
Zuzanna Wartenberg
nikodemiak.jpeg
Zofia i Franciszek Nikodemiak
kniejski.jpeg
Feliks KniejskiW latach 2001-2006 nagrodę "Róża Olesna" przyznawano w formie złotego pierścienia.

zlotaroza.jpeg


W roku 2006:

 

 • za działalność gospodarczą Janowi Menclowi (Właściciel Cukierni "Wrocławskiej")
 • za działalność kulturalną i oświatową Ewie Cichoń (nauczyciel historii w ZSD w Oleśnie)
 • za działalność samorządową Edwardowi Rosołowi (Nadleśniczy Nadleśnictwa Olesno)

 

rosol.jpeg
Edward Rosół
cichon.jpeg
Ewa Cichoń
mencel.jpeg
Jan Mencel


W roku 2005:

 • za działalność polityczną i samorządową posłowi Henrykowi Kroll
 • za działalność gospodarczą i ochronę środowiska Renacie Wolny (prowadzi specjalistyczne gospodarstwo rolne)
 • za działalność społeczną, kulturalną, oświatową i sportową Andrzejowi Kochańskiemu (prezes Spółdzielni Mieszkaniowej)

 

kroll.jpeg
Henryk Kroll
wolna.jpeg
Renata Wolny
kochanski.jpeg
Andrzej KochańskiW roku 2004:

 • za działalność polityczną i samorządową Erice Hahnwald (zastępca burmistrza partnerskiego miasta Arnsberg)
 • za działalność gospodarczą i ochronę środowiska Wilhelmowi Bekerowi (prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie)
 • za działalność społeczną, kulturalną, oświatową i sportową Joachimowi Jendrzejowi (prezes Oleskiego Klubu Sportowego)

 

hahnwald.jpeg
Erika Hahnwald
beker.jpeg
Wilhelm Beker
jendrzej.jpeg
Joachim JendrzejW roku 2003:

 • za działalność polityczną i samorządową Zbigniewowi Donarskiemu (Proboszcz Parafii Olesno)
 • za działalność społeczną, kulturalną, oświatową i sportową Janowi Stanisławczykowi (Radny Rady Miejskiej w Oleśnie)
 • za działalność gospodarczą i ochronę środowiska Tadeuszowi Zamłyńskiemu (Prezes PSS SPOŁEM w Oleśnie)
donarski.jpeg
Zbigniew Donarski
 stanislawczyk.jpeg
Jan Stanisławczyk
 zamlynski.jpeg
Tadeusz Zamłyński


W roku 2002:

 • za działalność na niwie społecznej Zbigniewowi Męzikowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Oleśnie
 • za działalność samorządową Bernardowi Smolarkowi, radnemu Rady Powiatu w Oleśnie, przewodniczącemu Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Niemców Powiatu Oleskiego
 • za działalność gospodarczą Andrzejowi Nowakowi, współwłaścicielowi firmy Anpol
mezik.jpeg
Zbigniew Męzik
smolarek.jpeg
Bernard Smolarek
nowak.jpeg
Andrzej Nowak


W roku 2001:

 • za działalność na niwie społecznej Czesławie Sulnickiej, założycielce oleskiego Towarzystwa pomocy Ludziom i Stowarzyszenia Integracyjnego "Bądźmy razem" i inicjatorce powstania w Oleśnie Warsztatu Terapii Zajęciowej, oraz założycielce integracyjnego ogródka jordanowskiego dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych
 • za działalność samorządową Franciszkowi Ligendzie, wieloletniemu radnemu, dzięki któremu wieś Bodzanowice wróciła po latach do gminy Olesno, a sołectwo doczekało się sieci telefonicznej i wodociągowej, a także wzbogaciło o nowe drogi
 • za działalność gospodarczą Emilii Sklorz, właścicielce hotelu i restauracji "Aleksandra" , gdzie najczęściej zatrzymują się ludzie odwiedzający Olesno i gdzie władze gminy podejmują swoich gości, oraz ośrodka rekreacji konnej, który zdecydowanie poszerza ofertę turystyczną gminy
sulnicka.jpeg
Czesława Sulnicka
ligendza.jpeg
Franciszek Ligendza
sklorz.jpeg
Emilia Sklorz


Regulamin przyznania nagrody "Róża Olesna"

 1. Nagroda "Róża Olesna" jest wyrazem społecznego uznania za szczególne osiągnięcia w działalności:
        a) społecznej, kulturalnej, oświatowej i sportowej,
        b) politycznej i samorządowej,
        c) gospodarczej i ochrony środowiska.
 2. Ustanowienie nagrody ma na celu wyróżnienie osób, ich działalności, twórczości, podkreślenia wybitnych osiągnięć, wyników, efektów pracy polegającej na popularyzowaniu pozytywnych wartości, działań wynikających z osobistego zaangażowania, poświęcenia, wytrwałości znacznie przekraczających etatowe, zawodowe i statutowe obowiązki.
 3. Kandydatem do nagrody może być każda osoba, niezależnie od miejsca zamieszkania.
 4. Kandydat do nagrody winien uzyskać poparcie 20 osób, udokumentowane podpisami z podaniem adresów.
 5. Za ważne zgłoszenie uznaje się tylko te, które zawierają pisemne uzasadnienie kandydatury.
 6. Nagrodzonym można być tylko raz w danej kategorii.
 7. Nagroda "Róża Olesna" przyznawana jest każdego roku po 1 w każdej kategorii. Nagroda może nie zostać przyznana w danej dziedzinie.
 8. Zgłoszenia należy kierować do Urzędu Miejskiego w Oleśnie w terminie do 31 maja każdego roku.
 9. O przyznaniu nagrody decyduje Burmistrz Olesna po zasięgnięciu opinii Kapituły składającej się z dotychczasowych laureatów.
 10. Nagrodę wręcza Burmistrz Olesna podczas uroczystości "Dni Olesna".
 11. Wnioski odrzucone nie będą zwracane.
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: