Dane kontaktowe | godziny pracy urzędu

DJI_0178.jpeg

DANE TELEADRESOWE:

Urząd Miejski w Oleśnie

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno 

tel.: (+48) 34 359 78 41 do 44
fax. (+48) 34 359 72 83 
e-mail:   | olesno.opo@gminy.pl

Adres skrytki na ePUAP-ie - /umolesno/skrytka

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Krzysztof Latocha - e-mail: iod@olesno.pl


CZAS PRACY URZĘDU 

poniedziałek 7.30 – 15.30 
wtorek 7.30 – 17.00 
środa 7.30 – 15.30 
czwartek 7.30 – 15.30 
piątek 7.30 – 14.00 


GMINA OLESNO

NIP: 576 156 23 52 
REGON: 151398600


NUMER KONTA BANKOWEGO:

ING Bank Śląski O/Olesno 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894 
Konto dotyczy wpłat na dochody budżetowe i podatkowe.

Platforma Informacyjno-Płatnicza - https://plip.olesno.pl


PRZYJĘCIA INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW 

Burmistrz przyjmuje interesantów we wtorki i czwartki w godz. od 9.00 do 15.00 oraz w miarę możliwości w pozostałe dni po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem. 


 

NUMER WYDZIAŁU

NUMER TELEFONU NUMER POKOJU

NAZWA WYDZIAŁU

ZAKRES KOMPETENCJI

 

34 359 78 41 do 44

34 350 91 50 

fax 34 359 72 83

gmina@olesno.pl

olesno.opo@gminy.pl

112

Biuro Podawcze i Sekretariat

Burmistrza

Piotra Grędy

Zastępcy Burmistrza

Łukasza Fila

SI 343509153 118

Sekretarz Gminy 

Janusz Wojczyszyn

  343509154 113 Działalność gospodarcza, kadry, płace
  343509155 116 Obsługa Rady Miejskiej, wybory, referenda
FII 343509159 1

Wydział Finansowy

Skarbnik Gminy - Aneta Sitna

 

343509157

343509180

2 Podatki od nieruchomości i środków transportu
  343509158 3 Kasa – wpłaty i wypłaty gotówkowe
 

343509159

343509179

115 Obsługa finansowo-księgowa Urzędu
ZIII 343509160 106a

 Wydział Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Kierownik Kamil Brzęczek

  343509185 102 Decyzje o warunkach zabudowy, plan zagospodarowania przestrzennego
  343509162 106 Inwestycje gminne, utrzymanie dróg gminnych
  343509163 107 Wycinka drzew, szkody rolnicze, programy rozwoju obszarów wiejskich, ochrona środowiska 
  343509178 211a Gospodarka odpadami 
  343509164 102 Podziały i rozgraniczenia gruntów, regulacje stanu prawnego nieruchomości
 

343509165

343509185

103 Nazwy ulic i numeracja porządkowa budynków, mieszkania komunalne i socjalne 
  343509160 106a Zamówienia publiczne 
BIV 343509175 108

Wydział Spraw Europejskich
i Promocji Gminy 

Kierownik Małgorzata Pach

  343509172 208 Promocja gminy, promocja kultury
i sportu, organizacje pożytku publicznego
  343509173 209

Pozyskiwanie funduszy ze środków strukturalnych

Punkt Informacji Europejskiej

Punkt konsultacyjny "Czyste Powietrze"

BV 343509166 104

Wydział Spraw Obywatelskich 

 Kierownik Hubert Imiołczyk

  343509166 104 Wydawanie dowodów osobistych, zameldowania 
i wymeldowania
BVI 343582006 ul. Jaronia 2

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Rafał Micer

BVII 343509167 111

Straż Miejska  

Komendant dr Krzysztof Latocha

  343750155 ul. Sądowa 23 (Dworzec Kolejowy) Ochrona porządku publicznego, kontrola czystości i ruchu drogowego - Strażnicy Straży Miejskiej
SVIII 343509169 05c

Wydział Edukacji 

Kierownik Janusz Wojczyszyn

  343509170 05b Płace i księgowość w jednostkach oświatowych
  343509171 05a Kadry w jednostkach oświatowych
Z-ON 343509181 211a

Specjalista ds. obrotu nieruchomościami i współpracy
z inwestorami
  - Roman Kokot

Sprzedaż i użytkowanie wieczyste nieruchomości

B-GI 343509176 10

Samodzielne stanowisko
ds. administrowania siecią komputerową

Hubert Piątek

Marcin Łyko

 

Kontakt mailowy z pracownikami - imię.nazwisko@olesno.pl (bez polskich znaków)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: