Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Informujemy, że w Wielką Sobotę (30.03.2024 r.) 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świerczu będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.


PSZOK zlokalizowany jest przy obecnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Świerczu (46 - 300 Świercze, ul. Leśna 1). Do PSZOK-u można oddawać odpady z gwarancją, że zostaną one właściwie i bez szkody dla środowiska zagospodarowane. Pozwolą one na zwiększenie odzysku odpadów opakowaniowych, wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, wyeliminują dzikie wysypiska.


Brak opisu obrazka

Ze względu na zapełnianie się pojemników w szybkim tempie, zadzwoń przed wyjazdem do PSZOK-u i upewnij się, że będzie możliwość oddania odpadów.  Tel. 784 733 864


Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) można dostarczać we własnym zakresie i na własny koszt tzw. odpady problemowe, a więc odpady, których nie można składować.

Odpady przyjmowane w PSZOK:

 • odpady niebezpieczne w tym:
  • zużyte baterie,
  • żarówki,
  • świetlówki,
  • przeterminowane lekarstwa,
  • zużyte akumulatory,
  • oleje,
  • smary,
  • opony,
  • opakowania po środkach i substancjach niebezpiecznych (farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje przepracowane),
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe (sofy, szafy, krzesła, stoły, dywany, wózki dziecięce materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów itd),
 • odpady budowlano - remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, w ilości do 1500 kg od osoby w gospodarstwie domowym w rozliczeniu trzyletnim
 • odpady zielone z ogrodów (nadmiar ze zbiórki „u źródła"),
 • papier i tektura (nadmiar ze zbiórki „u źródła"),
 • odpady opakowaniowe ze szkła (nadmiar ze zbiórki „u źródła"),
 • tworzywa sztuczne i metale (nadmiar ze zbiórki „u źródła"),
 • odpady problemowe typu: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety)

 

KONIECZNIE OBEJRZYJ:

SEGREGACJA ODPADÓW PSZOK


PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak: 

 • materiały zawierające azbest,
 • papa, 
 • ondulina,
 • kamienie,
 • ziemia,
 • szyby samochodowe,
 • szkło zbrojone i hartowane,
 • części samochodowe (zderzaki, reflektory, itp.),
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpady w opakowaniach cieknących.

  Brak opisu obrazka

UWAGA! Dostarczając odpady do PSZOK-u należy mieć ze sobą dowód osobisty oraz ostatni dowód wniesienia opłaty za odpady (w przypadku przelewów - potwierdzenie wykonania przelewu).