Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Informujemy, że w Wielką Sobotę (30.03.2024 r.) 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świerczu będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.


PSZOK zlokalizowany jest przy obecnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Świerczu (46 - 300 Świercze, ul. Leśna 1). Do PSZOK-u można oddawać odpady z gwarancją, że zostaną one właściwie i bez szkody dla środowiska zagospodarowane. Pozwolą one na zwiększenie odzysku odpadów opakowaniowych, wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, wyeliminują dzikie wysypiska.


900 - 1600.png

Ze względu na zapełnianie się pojemników w szybkim tempie, zadzwoń przed wyjazdem do PSZOK-u i upewnij się, że będzie możliwość oddania odpadów.  Tel. 784 733 864


Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) można dostarczać we własnym zakresie i na własny koszt tzw. odpady problemowe, a więc odpady, których nie można składować.

Odpady przyjmowane w PSZOK:

 • odpady niebezpieczne w tym:
  • zużyte baterie,
  • żarówki,
  • świetlówki,
  • przeterminowane lekarstwa,
  • zużyte akumulatory,
  • oleje,
  • smary,
  • opony,
  • opakowania po środkach i substancjach niebezpiecznych (farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje przepracowane),
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe (sofy, szafy, krzesła, stoły, dywany, wózki dziecięce materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów itd),
 • odpady budowlano - remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, w ilości do 1500 kg od osoby w gospodarstwie domowym w rozliczeniu trzyletnim
 • odpady zielone z ogrodów (nadmiar ze zbiórki „u źródła"),
 • papier i tektura (nadmiar ze zbiórki „u źródła"),
 • odpady opakowaniowe ze szkła (nadmiar ze zbiórki „u źródła"),
 • tworzywa sztuczne i metale (nadmiar ze zbiórki „u źródła"),
 • odpady problemowe typu: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety)

 

KONIECZNIE OBEJRZYJ:

SEGREGACJA ODPADÓW PSZOK


PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak: 

 • materiały zawierające azbest,
 • papa, 
 • ondulina,
 • kamienie,
 • ziemia,
 • szyby samochodowe,
 • szkło zbrojone i hartowane,
 • części samochodowe (zderzaki, reflektory, itp.),
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpady w opakowaniach cieknących.

  pszok - zakaz wywozu.png

UWAGA! Dostarczając odpady do PSZOK-u należy mieć ze sobą dowód osobisty oraz ostatni dowód wniesienia opłaty za odpady (w przypadku przelewów - potwierdzenie wykonania przelewu).

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: