Ważne urzędy

Urząd Stanu Cywilnego

 

1278412450_0.jpeg

 

Kierownik USC:
mgr Rafał Micer

Pracownicy Wydziału: 
mgr Wanda Jokiel, Zastępca Kierownika USC, email: 
mgr Monika Wieczorek

Ważna informacja
Urząd Stanu Cywilnego informuje, że opłatę skarbową dokonać można w Urzędzie Stanu Cywilnego lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego – ING Bank Śląski w Katowicach oddział/Olesno nr 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894
dla osób wpłacający z poza terytorium Polski – obowiązuje dodatkowy dopisek: SWIFT: INGBPLPW

Informacje ogólne

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 • rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotycząca urodzeń, małżeństw i zgonów. Dokumenty, które stanowią podstawę sporządzenia aktów stanu cywilnego nie podlegają zwrotowi;
 • aktualizacja aktów stanu cywilnego poprzez rejestrowanie wszystkich zmian w aktach stanu cywilnego wynikających z postanowień i wyroków sądu, decyzji administracyjnych i przewidzianych prawem oświadczeń strony;
 • sporządzanie aktów stanu cywilnego oraz odpisów i zaświadczeń z tych aktów, /akty stanu cywilnego przechowywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego przez 100 lat, akty małżeństw i zgonów przez okres 80 lat, a potem przekazywane są do archiwum państwowego/;
 • transkrypcja i odtwarzanie zagranicznych aktów stanu cywilnego;
 • współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego w tym współpraca z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi;
 • archiwizacja dokumentów stanu cywilnego oraz współpraca z Archiwum Państwowym oraz zagranicznymi archiwami w zakresie wymiany informacji i dokumentów stanu cywilnego;
 • organizowanie uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego;
 • prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk;
 • prowadzenie innych spraw wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; Kodeksu cywilnego, Prawa o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnych.

Co i jak można załatwić w Urzędzie Stanu Cywilnego:

 1. Sporządzenie aktu urodzenia
 2. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa
 3. Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka
 4. Małżeństwo cywilnoprawne
 5. Małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym
 6. Sporządzenie aktu zgonu
 7. Prostowanie i uzupełnienie aktów stanu cywilnego
 8. Organizowanie uroczystości Jubileuszu Długoletniego Pożycie Małżeńskiego
 9. Wydawanie odpisów skróconych, międzynarodowych - wielojęzycznych, zupełnych oraz zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku oraz zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
 10. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 11. Wpisanie aktu urodzenia sporządzonego za granicą do rejestru stanu cywilnego
 12. Wpisanie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą do rejestru stanu cywilnego
 13. Wpisanie aktu zgonu sporządzonego za granicą do rejestru stanu cywilnego
 14. Zmiana imion i nazwisk
 15. Wydawanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą

Godziny urzędowania:

poniedziałek - 7.30 - 15.30 
wtorek - 7.30 - 17.00 
środa - 7.30 - 15.30 
czwartek - 7.30 - 15.30 
piątek - 7.30 - 14.00


Starostwo Powiatowe w Oleśnie

 

1278327525_0.jpeg

 

www: http://www.powiatoleski.pl 
Adres e-mail: 
Dane adresowe: Pieloka 21, 46-300 Olesno
Telefon: 34 359 78 33 - 35,37 
Fax: 34 359 78 45 
REGON: 151399083 

Godziny urzędowania:

poniedziałek - 7.30 - 15.30 
wtorek - 7.30 - 16.00 
środa - 7.30 - 15.30 
czwartek - 7.30 - 15.30 
piątek - 7.30 - 15.00


Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie

 

1277981031_0.jpeg

Dyrektor: Maciej Flank

www: http://www.pupolesno.pl 
Adres e-mail: 
Dane adresowe: Dworcowa 4, 46-300 Olesno
Telefon: 34 359 79 18 
Telefon: 34 359 78 96 


Sąd Rejonowy w Oleśnie

 

 

1278066640_0.jpeg

 

www: http://www.olesno.sr.gov.pl/ 
Dane adresowe: Sądowa 3, 46-300 Olesno
Telefon: 34 359 69 00 
Fax: 34 358 39 01 


 

Urząd Pocztowy w Oleśnie

 

1278496485_0.jpeg

 

Godziny otwarcia:

pn.- pt. - 8.00 - 18.00
sobota - 8.30 - 12.30

www: http://www.poczta-polska.pl/
Dane adresowe: Lompy 23, 46-300 Olesno
Telefon: 34 358 26 92 
Fax: 34 358 26 29 


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Oleśnie

 

1278410965_0.jpeg

Kierownik: Arkadiusz Grzebiński

Godziny urzędowania:

poniedziałek - 7.00 - 16.00 
wtorek - piątek - 7.00 - 15.00 

Placówka Terenowa obsługuje mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

 • Gmina Olesno 46-300
 • Gmina Radłów 46-331
 • Gmina Rudniki  46-325
 • Gmina Praszka 46-320
 • Gmina Gorzów Śl. 46-310
 • Gmina Dobrodzień 46-380
 • Gmina Zębowice 46-048

www: http://www.krus.gov.pl/krus/struktura/oript/placowki-terenowe-szczegoly/pt-olesno/ 
Adres e-mail: 
Dane adresowe: ul. ks. Brunona Aleksandra 6 , 46-300 Olesno
Telefon: 34 358 31 89 
Fax: 34 359 55 29 


 

Urząd Skarbowy w Oleśnie

 

1278412586_0.jpeg

Naczelnik: Ramona Rott

Godziny pracy Urzędu Skarbowego:

poniedziałek 8.00 - 18.00
wtorek - piątek 8.00 - 15.00

Telefony:
Sekretariat - 34 350 44 81
Rejestracja podatkowa - 34 350 44 60
Podatek dochodowy - 34 350 44 99
Podatki pośrednie - 34 350 44 72
Podatki majątkowe - 34 350 44 63
Rachunkowość podatkowa - 34 350 44 87
Egzekucja - 34 350 44 98

www: http://www.izba-skarbowa.opole.pl/ 
Adres e-mail: 
Dane adresowe: ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno
Telefon: 34 350 44 82 
Fax: 34 358 24 59 


 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Oleśnie

 

1278410712_0.jpeg

Kierownik Inspektoratu: Mariusz Kula

Zasięg terytorialny: 

Gminy: Dobrodzień, Gorzów Śląski, Olesno, Praszka, Radłów, Rudniki, Zębowice

Godziny obsługi klientów:

Poniedziałek: 8.00 - 17.00

Wtorek - Piątek: 8.00 - 15.00

Godziny urzędowania:

Poniedziałek - Piątek: 7.00 - 15.00

www: http://www.zus.pl 
Dane adresowe: ul. Słowackiego 2, 46-300 Olesno
Telefon: 34 350 94 10 
Fax: 34 350 94 15 

 


 

Zespół Wizytatorów w Opolu Delegatura w Oleśnie


Dane adresowe: Dębowa 3, 46-300 Olesno
Telefon: 34 358 30 71 


 

 Powszechny Zakład Ubezpieczeń

 

1278496692_0.jpeg

 

Godziny otwarcia: 
poniedziałek - piątek: 8.00-16.00

www: http://www.pzu.pl 
Dane adresowe: Reymonta 3, 46-300 Olesno
Telefon: 34 358 28 25 
Telefon: 34 358 2809 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: