Przydatne dokumenty

WYDZIAŁ SPRAW OGÓLNO-ORGANIZACYJNYCH

 1. PDFRegulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Oleśnie.pdf
 2. DOCXWNIOSEK DO BURMISTRZA OLESNA - wzór ogólny

 

WYDZIAŁ FINANSOWY - PODATKI

 

PDFFII - Wysokość stawek podatku od nieruchomości od 2022 roku

Informacja na podatek od nieruchomość osób fizycznych:

 1. PDFIN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH.PDF
 2. PDFZIN-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH.PDF
 3. PDFZIN-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH.PDF
 4. PDFZIN-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH.PDF

Deklaracja na podatek od nieruchomość osób prawnych:

 1. PDFZDN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.PDF
 2. PDFZDN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.PDF
 3. PDFDN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.PDF

Informacja na podatek rolny osób fizycznych:

Deklaracja na podatek rolny od osób prawnych:

 1. PDFZDR-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.PDF
 2. PDFZDR-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.PDF
 3. PDFDEKLARACJA NA PODATEK ROLNY.PDF
   

Informacja na podatek leśny osób fizycznych:

 1. PDFZIL-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW.PDF
 2. PDFZIL-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.PDF
 3. PDFZIL-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.PDF
 4. PDFIL-1 INFORMACJA O LASACH.PDF
   

Deklaracja na podatek leśny osób prawnych:

 1. PDFZDL-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.PDF
 2. PDFZDL-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.PDF
 3. PDFDL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY.PDF

Deklaracja na podatek od środków transportu:

 1. PDFFII - Deklaracja na podatek od środków transportu
 2. PDFFII - Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportu.pdf

   

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

 1. PDFZIII - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
 2. PDFZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI - ZGŁOSZENIE ZNIŻKI Z TYTUŁU RODZINY WIELODZIETNEJ - WYWÓZ ODPADÓW.pdf
 3. PDFZIII - Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i o ustalenie inwestycji celu publicznego.pdf
 4. DOCZIII - Wniosek o dof. budowy przydomowych oczyszcz.ścieków.doc
 5. DOCZIII - Wniosek o dofinansowanie zakupu źródła ciepła.doc
 6. DOCXZIII - Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
 7. DOCXZIII - Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku mpzp
 8. DOCZIII - Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.doc
 9. PDFZIII - Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew.pdf
 10. PDFZIII - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.pdf
 11. DOCXZIII - Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.docx
 12. DOCXZIII - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody ....docx
 13. DOCZIII - Wniosek o nadanie numeru porządkowego
 14. DOCZIV - Wniosek o przedłużenie umowy najmu garażu.doc
 15. DOCZIV - Wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego.doc
 16. PDFZIV - Wniosek o przydział mieszkania.pdf
 17. DOCZIV - Wniosek o zamianę lokalu komunalnego.doc
 18. DOCZIV - Załącznik do wniosków mieszkaniowych - zaśw. o dochodach.doc

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI I WSPÓŁPRACA Z INWESTORAMI

 1. DOCWniosek - zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości komunalnej..doc
 2. DOCXWniosek o najem, dzierżawę, użyczenie nieruchomości komunalnej z wyłączeniem lokali mieszkalnych..docx
 3. DOCXWniosek o przedłużenie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości komunalnej z wyłączeniem lokali mieszkalnych..docx
 4. DOCXWniosek o rozwiązanie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości komunalnej z wyłączeniem lokali mieszkalnych..docx
 5. DOCXWniosek o sprzedaż prawa własności nieruchomości..docx
 6. DOCWniosek o wykreślenie hipoteki z tytułu udzielonej bonifikaty..doc
 7. DOCWniosek o zbycie lokalu mieszkalnego lub użytkowego w drodze bezprzetargowej..doc
 8. DOCWniosek o zbycie nieruchomości komunalnej gruntowej zabudowanej lub niezabudowanej..doc

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 

 1. PDFBV - Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.pdf
 2. PDFBV - Wniosek o udostępnienie dokumentacji.pdf
 3. PDFBV - Wniosek o udostępnienie z rejestru dowodów osobistych.pdf
 4. PDFBV - Wniosek o wydanie dowodu osobistego - drukować tylko obustronnie.pdf
 5. PDFBV - Zgłoszenie pobytu czasowego
 6. PDFBV - Zgłoszenie pobytu stałego
 7. PDFBV - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP
 8. PDFBV - Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 9. PDFBV - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 10. PDFBV - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 11. DOCBV - Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności
 12. PDFBV - Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

   

URZĄD STANU CYWILNEGO

 1. DOCUSC - wniosek o wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 1.05.2004 r..doc
 2. DOCUSC - wniosek o zmianę imienia lub nazwiska.doc
 3. PDFUSC - klauzula informacyjna (obowiązkowy załącznik do wniosku).pdf
 4. DOCUSC - wniosek o sprostowanie aktu cywilnego.doc
 5. DOCUSC - wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.doc
 6. DOCUSC - wniosek o wpisanie do RSC aktu małżeństwa sporządzonego za granicą.doc
 7. DOCUSC - wniosek o wpisanie do RSC aktu urodzenia sporządzonego za granicą.doc
 8. DOCUSC - wniosek o wpisanie do RSC aktu zgonu sporządzonego za granicą.doc
 9. DOCXUSC - Wniosek o wydanie odpisu z akt stanu cywilnego.docx
 10. PDFUSC - wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 11. DOCXUSC - Wniosek o zwrot opłaty skarbowej.docx
 12. DOCXUSC - Wyznaczenie pełnomocnika do doręczeń korespondencji.docx

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: