Przydatne dokumenty

WYDZIAŁ SPRAW OGÓLNO-ORGANIZACYJNYCH

PDFRegulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Oleśnie

DOCWNIOSEK DO BURMISTRZA OLESNA

WYDZIAŁ FINANSOWY - PODATKI

 1. PDFFII - Deklaracja na podatek leśny (od 1.01.2016 r.).pdf
 2. PDFFII - Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2019
 3. PDFFII - Deklaracja na podatek od środków transportu
 4. PDFFII - Deklaracja na podatek rolny na rok 2019
 5. PDFFII - Informacja o gruntach - podatek rolny.pdf
 6. PDFFII - Informacja o lasach - podatek leśny.pdf
 7. PDFFII - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf
 8. PDFFII - Wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2019

WYDZIAŁ URBANISTYKI, INFRASTRUKTURY. ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. DOCXZIII deklaracja o wys. opłaty za gosp. odpadami kom..docx
 2. DOCZIII - Wniosek o dof. budowy przydomowych oczyszcz.ścieków.doc
 3. DOCZIII - Wniosek o dof.zakupu źródła ciepła.doc
 4. DOCZIII - Wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pub..doc
 5. DOCZIII - Wniosek o wydanie wpisu i wyrysu z PZP gminy Olesno.doc
 6. DOCZIII - Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek.doc
 7. DOCZIII - Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.doc
 8. ODTZIII - Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew.odt
 9. DOCZIII - Wniosek w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.doc
 10. DOCZIII-Wniosek o zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.doc

WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I LOKALAMI

 1. PDFZIV - Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości.pdf
 2. DOCZIV - Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu.doc
 3. DOCZIV - Wniosek o przedłużenie umowy najmu garażu.doc
 4. DOCZIV - Wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego.doc
 5. PDFZIV - Wniosek o przydział mieszkania.pdf
 6. DOCZIV - Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy.doc
 7. DOCZIV - Wniosek o zamianę lokalu komunalnego.doc
 8. DOCZIV - Wniosek przedłużenie umowy dzierżawy gruntu pod garażem.doc
 9. DOCZIV - Załącznik do wniosków mieszkaniowych - zaśw. o dochodach.doc
 10. DOCZIV - Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami.doc

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 

 1. PDFWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (1).pdf
 2. PDFBV - Wniosek o udostępnienie dokumentacji.pdf
 3. PDFBV - Wniosek o udostępnienie z rejestru dowodów osobistych.pdf
 4. PDFBV - Wniosek o wydanie dowodu osobistego - drukować tylko obustronnie.pdf
 5. PDFBV - Zgłoszenie pobytu czasowego.pdf
 6. PDFBV - Zgłoszenie pobytu stałego.pdf
 7. PDFBV - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP.pdf
 8. PDFBV - Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf
 9. PDFBV - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf
 10. PDFBV - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf

URZĄD STANU CYWILNEGO

 1. DOCUSC-wniosek-o-wpisanie-wyroku-rozwodowego-orzecz. za granicą w krajach UE po 1.05.2004.doc
 2. DOCUSC-wniosek o zmianę imienia lub nazwiska.doc
 3. PDFUSC-klauzula informacyjna (obowiązkowy załącznik do wniosku).pdf
 4. DOCUSC - wniosek o sprostowanie aktu cywilnego.doc
 5. DOCUSC - wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.doc
 6. DOCUSC-wn.o wpisanie do RSC aktu małżeństwa sporządz.za granicą.doc
 7. DOCUSC-wn.o wpisanie do RSC aktu urodzenia sporz.za granicą.doc
 8. DOCUSC-wn.o wpisanie do RSC aktu zgonu sporządz.za granicą.doc
 9. DOCXUSC - Wniosek o wydanie odpisu z akt stanu cywilnego.docx
 10. PDFUSC - wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.pdf
 11. DOCXUSC - Wniosek o zwrot opłaty skarbowej.docx
 12. DOCXUSC - Wyznaczenie pełnomocnika do doręczeń korespondencji.docx

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: