Przydatne dokumenty

WYDZIAŁ SPRAW OGÓLNO-ORGANIZACYJNYCH

 1. PDFRegulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Oleśnie
 2. DOCWNIOSEK DO BURMISTRZA OLESNA

WYDZIAŁ FINANSOWY - PODATKI

Deklaracja na podatek leśny osób prawnych:

 1. PDFZDL-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.PDF
 2. PDFZDL-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.PDF
 3. PDFDL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY.PDF
   

Deklaracja na podatek od nieruchomość osób prawnych:

 1. PDFZDN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.PDF
 2. PDFZDN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.PDF
 3. PDFDN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.PDF
   

Deklaracja na podatek rolny od osób prawnych:

 1. PDFZDR-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.PDF
 2. PDFZDR-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.PDF
 3. PDFDEKLARACJA NA PODATEK ROLNY.PDF
   

Informacja na podatek leśny osób fizycznych:

 1. PDFZIL-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW.PDF
 2. PDFZIL-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.PDF
 3. PDFZIL-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.PDF
 4. PDFIL-1 INFORMACJA O LASACH.PDF
   

Informacja na podatek od nieruchomość osób fizycznych:

 1. PDFZIN-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH.PDF
 2. PDFZIN-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH.PDF
 3. PDFZIN-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH.PDF
 4. PDFIN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH.PDF
   

Informacja na podatek rolny osób fizycznych:

 1. PDFFII-deklaracja-na-podatek-lesny-ważna do 30.06.2019r.pdf
 2. PDFFII-deklaracja na podatek od nieruchomosci (ważna do 30.06.2019r).pdf
 3. PDFFII - Deklaracja na podatek od środków transportu
 4. PDFFII - deklaracja na podatek rolny (ważna do 30.06.2019r.).pdf
 5. PDFFII - informacja o gruntach podatek rolny (ważdna do 30.06.2019r.).pdf
 6. PDFFII - informacja o lasach podatek lesny (ważna do 30.06.2019 r.).pdf
 7. PDFFII - informacja o nieruchomosciach i obiektach budowlanych (ważna do 30.06.2019 r.).pdf
 8. PDFFII - Wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
 9. PDFFII - Wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2020.pdf
 10. PDFFII - Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportu.pdf
   

WYDZIAŁ URBANISTYKI, INFRASTRUKTURY. ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. DOCXZ.III - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx
 2. DOCZIII - Wniosek o dof. budowy przydomowych oczyszcz.ścieków.doc
 3. DOCZIII - Wniosek o dofinansowanie zakupu źródła ciepła.doc
 4. DOCZIII - Wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pub..doc
 5. DOCZIII - Wniosek o wydanie wpisu i wyrysu z PZP gminy Olesno.doc
 6. DOCZIII - Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek.doc
 7. DOCZIII - Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.doc
 8. PDFZIII - Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew.pdf
 9. DOCZIII - Wniosek w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.doc
 10. PDFZIII - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.pdf

WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I LOKALAMI

 1. PDFZIV - Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości.pdf
 2. DOCXZIV - Wniosek o przedłużenie umowy użytkowania nieruchomości komunalnej
 3. DOCZIV - Wniosek o przedłużenie umowy najmu garażu.doc
 4. DOCZIV - Wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego.doc
 5. PDFZIV - Wniosek o przydział mieszkania.pdf
 6. DOCXZIV - Wniosek o rozwiazanie umowy użytkownia nieruchomości komunalnej
 7. DOCZIV - Wniosek o zamianę lokalu komunalnego.doc
 8. DOCZIV - Wniosek przedłużenie umowy dzierżawy gruntu pod garażem.doc
 9. DOCZIV - Załącznik do wniosków mieszkaniowych - zaśw. o dochodach.doc

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 

 1. PDFBV - Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.pdf
 2. PDFBV - Wniosek o udostępnienie dokumentacji.pdf
 3. PDFBV - Wniosek o udostępnienie z rejestru dowodów osobistych.pdf
 4. PDFBV - Wniosek o wydanie dowodu osobistego - drukować tylko obustronnie.pdf
 5. PDFBV - Zgłoszenie pobytu czasowego
 6. PDFBV - Zgłoszenie pobytu stałego
 7. PDFBV - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP
 8. PDFBV - Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 9. PDFBV - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 10. PDFBV - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 11. DOCBV - Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności
 12. PDFBV - Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

URZĄD STANU CYWILNEGO

 1. DOCUSC - wniosek o wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 1.05.2004 r..doc
 2. DOCUSC - wniosek o zmianę imienia lub nazwiska.doc
 3. PDFUSC - klauzula informacyjna (obowiązkowy załącznik do wniosku).pdf
 4. DOCUSC - wniosek o sprostowanie aktu cywilnego.doc
 5. DOCUSC - wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.doc
 6. DOCUSC - wniosek o wpisanie do RSC aktu małżeństwa sporządzonego za granicą.doc
 7. DOCUSC - wniosek o wpisanie do RSC aktu urodzenia sporządzonego za granicą.doc
 8. DOCUSC - wniosek o wpisanie do RSC aktu zgonu sporządzonego za granicą.doc
 9. DOCXUSC - Wniosek o wydanie odpisu z akt stanu cywilnego.docx
 10. PDF"USC-wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym"
 11. DOCXUSC - Wniosek o zwrot opłaty skarbowej.docx
 12. DOCXUSC - Wyznaczenie pełnomocnika do doręczeń korespondencji.docx

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: