Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejski Dom Kultury

Miejski Dom Kultury realizuje zadania w dziedzinie edukacji i upowszechniania kultury na terenie miasta i gminy Olesno.

 

Brak opisu obrazka
 

Do zakresu działania Miejskiego Domu Kultury należy w szczególności inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, otaczanie opieką twórczości ludowej – sprawowanie mecenatu nad młodymi talentami, prowadzenie działalności instrukcyjno – metodycznej,zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców poprzez:
- organizowanie koncertów, wystaw, spotkań autorskich i odczytów,
- organizowanie imprez rozrywkowych,
- organizowanie imprez okolicznościowych,
oraz współpraca z przedszkolami, szkołami oraz innymi instytucjami. 

www: http://www.mdk.olesno.pl/ 
Adres e-mail: 
Dane adresowe: Wielkie Przedmieście 31, 46-300 Olesno
Telefon: 34 358 24 45 
Telefon: 34 358 28 30