Lista wydziałów

Burmistrz Olesna mgr inż. Sylwester Lewicki
pok. 112 (I p.)
Zastępca Burmistrza Olesna mgr inż. Jerzy Chęciński
pok. 112 (I p.)
Sekretarz Gminy dr Bożena Matusiak
pok. 118 (I p.)
Skarbnik Gminy mgr inż. Aneta Sitna
pok. 115 (I p.)
 

Sekretariat Burmistrza / biuro podawcze:

pokój nr 112 

tel.: 34/359 78 41-44 
fax: 34/359 72 83
e-mail: gmina@olesno.pl

 

WYDZIAŁ OGÓLNO-ORGANIZACYJNY (S-I)

Kierownik - Bożena Matusiak 

pok. 113, wew. 213

- rejestracja działalności gospodarczej 

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu

- kadry

- archiwum

pok. 116, wew. 216

- obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Miejskiej i Burmistrza

- prowadzenie spraw organizacyjnych i referendów

 

WYDZIAŁ FINANSOWY (F-II)

Kierownik - Aneta Sitna

pok. 2

- podatki, wew. 102

pok. 3, wew. 103

- kasa Urzędu Miejskiego

pok. 115, wew. 215

- obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miejskiego 

 

WYDZIAŁ URBANISTYKI, INFRASTRUKTURY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA (Z-III)

Kierownik - Krzysztof Dydyna

pok. 106, wew. 206

- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- zaświadczenia o zgodności z planem zagospodarowania i studium

- inwestycje gminne

- drogi gminne

- sprawy melioracyjne

pok. 107, wew. 207

- szkody rolnicze

- wycinka drzew

pok. 211a, wew. 301

- gospodarka odpadami

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I LOKALAMI (Z-IV)

Kierownik - Roman Kokot

pok. 102, wew. 314

- regulacja stanu prawnego nieruchomości

- podziały i rozgraniczenia gruntów

pok 103, wew. 203

- sprzedaż, najem, dzierżawa i użyczenie nieruchomości 

- zarząd nieruchomościami komunalnymi

- nazwy ulic i numeracja budynków

- komunalne sprawy mieszkaniowe

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH (B-V)

Kierownik - Hubert Imiołczyk

pok. 104, wew. 205

- wydawanie dowodów osobistych

- sprawy meldunkowe

- prowadzenie spraw wojskowych mieszkańców gminy

- Ochotnicze Straże Pożarne

 

URZĄD STANU CYWILNEGO (B-VI)

ul. Jaronia 2, tel. 34 358 20 06

Kierownik - Rafał Micer

Z-ca Kierownika - Wanda Jokiel

 

STRAŻ MIEJSKA (B-VII)

Komendant SM - Krzysztof Latocha

pok. 111, wew. 211

 

WYDZIAŁ EDUKACJI (S-VIII)

Kierownik - Janusz Wojczyszyn

pok. 05, wew. 107, 499

- obsługa gminnych szkół podstawowych i przedszkoli 

- stypendia dla uczniów

- refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

WYDZIAŁ SPRAW EUROPEJSKICH I PROMOCJI GMINY (B-IX)

Kierownik - Małgorzata Pach

pok. 208, wew. 204

- zamówienia publiczne

- promocja gminy 

pok. 209, wew. 202

- pozyskiwanie funduszy ze środków strukturalnych

 

Główny Specjalista ds. współpracy z inwestorami i partnerami zagranicznymi

Grzegorz Polak

pok. 211, wew. 306

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: