Oleśnianie w Młodzieżowym Forum Samorządu Województwa Opolskiego

28 lutego o godz. 10.30 w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyło się pierwsze posiedzenie Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego II kadencji.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele oleskiej młodzieży - Zofia Krzak i Marta Kowalska z PG 1, Patryk Augustyniok, Alicja Hassinger, Łukasz Wiatr, Sandra Famuła (LO w Oleśnie) oraz Tomasz Jurczyk (absolwent LO, obecnie student) .

Oleśnianie przeszli pomyślnie przez etap rekrutacji i weszli w skład 36 osobowej rady młodzieży - organu doradczego działającego na terenie województwa opolskiego, powołanej przez Marszałka Województwa Opolskiego pana Andrzeja Bułę. Zadaniem forum jest przede wszystkim rozpoznawanie potrzeb młodzieży województwa opolskiego oraz zaplanowanie działań służących zaspokajaniu tych potrzeb oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących młodych ludzi.

Obrady młodzieży zostały podzielone na trzy części. W części oficjalnej Marszałek Województwa Opolskiego pan Andrzej Buła oficjalnie wręczył nominacje członkom FMSWO II kadencji. Przewodniczący I kadencji dokonał sprawozdania z ubiegłego roku pracy forum. W części szkoleniowo-warsztatowej młodzi uczestniczyli w wykładzie, który poprowadził pan Marek Łabudziński - profilaktyk i psycholog na temat profilaktyki dla młodzieży i z młodzieżą. W części roboczej miało miejsce ukonstytuowanie władz FMSWO. Przewodniczacym został Sebastian Warowy, zastępcą Tomasz Jurczyk (z Olesna) oraz Kuba Glinowiecki.

 

Serdecznie zachęcamy wszystkich, którzy mają jakąś ciekawą inicjatywę dotyczącą młodzieży lub zauważają jakieś problemy, które można wspólnie rozwiązać o zgłaszanie tych pomysłów do naszych przedstawicieli na Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego. 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: