Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na dotację z budżetu Gminy Olesno

Publikujemy WYNIKI otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów ogłoszonych 19 stycznia 2018 r.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 32.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Olesno w 2018 roku
 

Zarządzenie nr 33.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w Gminie Olesno w 2018 roku


Zarządzenie nr 34.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie zorganizowania wypoczynku dzieci i młodzieży z młodzieży z Gminy Olesno w 2018 roku

Zarządzenie nr 35.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Olesno w 2018 roku

Zarządzenie nr 36.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 roku

Zarządzenie nr 37.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2018 roku
 
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: