Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Olesno.

 

9547_0_med.jpeg

O G Ł O S Z E N I E

o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Olesno

 

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. 

Gmina Olesno planuje wystąpić o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu pn."Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno", w imieniu zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy posiadają wyroby zawierające azbest i są ujęci w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Olesno. 

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85% całości kosztów. Posiadacz nieruchomości zobowiązuje się pokryć min. 15% kosztów całości zadania wynikającego z umowy, która zostanie z nim zawarta i dokonać zaliczkowo wpłaty wskazanej kwoty na konto Gminy Olesno przez terminem realizacji zadania. 

Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. 

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacyjnych leżą po stronie posiadacza nieruchomości.

 

Planowany termin realizacji zadania lipiec - wrzesień 2018r.

W związku z powyższym ogłaszamy wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno. Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 marca 2017r. w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, na formularzu, który można pobrać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie (pok. 107, I piętro) lub ze strony internetowej www.olesno.pl - zakładka aktualności. 

Wnioskodawca ubiegający się o dotację składa wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne z oryginałem. 

Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydować będzie stopień oceny i pilności wymiany pokryć dachowych a także data wpływu do Urzędu Miejskiego w Oleśnie kompletnego wniosku.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Olesno przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie - pok. 107, tel. 34 350 91 63

 

Pliki do pobrania:

PDFinformacja o wyrobach zawierających azbest_9547.pdf (110,95KB)

PDFinstrukcja_wypelniania_do_wzoru_nr_4-1_9547.pdf (148,89KB)

PDFwniosek o dofinansowanie azbest_9547.pdf (393,54KB)

PDFwzor_nr_2_-_formularz_de_minis_dla_rolnika-1_9547.pdf (185,70KB)

PDFwzor_nr_3- oswiadczenie de minimis_9547.pdf (180,76KB)

PDFwzor_nr_4_-_formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minis-2_9547.pdf (439,82KB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: