Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

EGZAMINY DSD I w Oleskiej „Dwójce"

W dniach 10-11 kwietnia br. W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej odbyły się egzaminy ustne w ramach realizowanego w szkole programu DSD I.

9590_0_med.jpeg
DSD I (Deutsches Sprachdiplom I) to egzamin organizowany przez Federalny Urząd Administracyjny Republiki Federalnej Niemiec we współpracy z rządami wszystkich landów RFN (Stała Konferencja Ministrów Oświaty).

Egzamin przeprowadzany jest tylko w licencjonowanych szkołach partnerskich Republiki Federalnej Niemiec i przystąpić do niego mogą jedynie uczniowie tych szkół.

Uczniowie gimnazjum mają możliwość zdawania egzaminu na poziomie B1 i/lub A2 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenie Językowego), a po ukończeniu gimnazjum mogą kontynuować realizację tego programu w liceum i przygotowywać się do kolejnego certyfikatu, tym razem na poziomie C1(DSD II).

DSD I składa się z dwóch zasadniczych części: pisemnej i ustnej.

Egzamin pisemny obejmuje:

- rozumienie tekstu czytanego

- rozumienie tekstu słuchanego

- komunikację pisemną

Prace egzaminacyjne wysyłane są do Niemiec, tam też są sprawdzane i oceniane.

Egzamin ustny to 15 minutowa rozmowa, którą ocenia koordynator ze strony niemieckiej oraz nauczyciel języka niemieckiego.

W tym roku przewodniczącą komisji egzaminacyjnej była pani Nina Diehl, wydelegowana z Niemiec koordynatorka programu na Opolszczyznę.

Do egzaminu przystąpiło 19 uczniów i dla wszystkich zakończył się on sukcesem, z czego 5 uczniów uzyskało poziom językowy A2 i 14 uczniów poziom B1. Serdeczne gratulacje!

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: