LGD "Dolina Stobrawy" zaprasza na spotkania szkoleniowe

Zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe w ramach organizowanego konkursu.
 
Zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe w ramach organizowanego konkursu na wybór grantobiorców w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy" projektu grantowego pod nazwą „Organizacja wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność" w naborze nr 2G/2018. Druga część spotkania będzie dotyczyć naboru nr 6/2018 dotyczącego realizacji przedsięwzięcia nr: 1.3.4. Rozwój rynków zbytu

Terminy spotkań:

  • 09.05.2018 r. (środa) godz. 16:00, sala konferencyjna w kluczborskim Ratuszu, Kluczbork
  • 10.05.2018 r. (czwartek) godz. 16:15, Wołczyński Ośrodek Kultury (budynek po byłej bibliotece), Wołczyn
  • 11.05.2018 r. (piątek) godz. 16:00, Urząd Miejski w Byczynie, sala nr 9
  • 14.05.2018 r. (poniedziałek) godz. 18:00, Miejski Dom Kultury w Oleśnie (sala kominkowa),
  • 15.05.2018 r. (wtorek) godz. 17:00, Urząd Gminy w Lasowicach Wielkich (Sala Rady na parterze).

Uczestnictwo w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym będzie upoważniało do otrzymania punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru, zgodnie z którymi Rada Decyzyjna oceniać będzie złożone projekty.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: