Absolutorium dla Burmistrza Olesna

Podczas LI Sesji Rady Miejskiej w Oleśnie, która odbyła się w środę 29 maja 2018 r., radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Olesna absolutorium z wykonania budżetu Gminy Olesno za rok 2017.
 
9666_0_med.jpeg
Uprzednio radni zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu w formie prezentacji multimedialnej, w której Burmistrz przedstawił, ze szczególnym uwzględnieniem, inwestycje zrealizowane ze środków własnych i dotacji zewnętrznych.
Po przedstawionym sprawozdaniu, przewodniczący Rady Miejskiej, Henryk Kucharczyk, poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutorium. Została ona podjęta jednogłośnie, po czym przewodniczący w imieniu własnym i Rady, podziękował Burmistrzowi za owocną pracę nad ubiegłorocznym budżetem, wyrażając przy tym nadzieję, że wszystkie zaplanowane na ten rok inwestycje zostaną zrealizowane zgodnie z założeniem.

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olesno - KLIKNIJ TUTAJ

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: