Dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych

Cztery szkoły podstawowe z terenu Gminy Olesno otrzymały dotację celową na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.

9690_0_med.jpeg
Wszystko to w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.

Gmina Olesno pozyskała dotację celową w wysokości 28 960,00 zł.
Wykaz szkół podstawowych, które otrzymały wsparcie wraz z podaniem wysokości kwot wsparcia: 
1)Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie - 12 000 zł
2) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie - 12 000 zł
3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sowczycach - 2 480,00 zł
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Wachowie - 2 480,00 zł.

Wkład własny Gminy Olesno wynosi 20% kosztów realizacji zadań na łączną kwotę 7 240 zł.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: