Startuje BUDŻET OBYWATELSKI 2019!

9768_0_med.jpeg
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Olesna, którzy coraz chętniej angażują się w życie miasta, chciałbym zachęcić Państwa do współdecydowania, o przeznaczeniu kwoty 200 tys. zł ujętej w budżecie Gminy Olesna na 2019 r. jako budżet partycypacyjny, bardziej znany jako BUDŻET OBYWATELSKI.

Najlepszym przykładem tego, jak dobrze może układać się współpraca na linii Mieszkańcy - samorząd, jest wprowadzony ustawą z 2009 r. - fundusz sołecki, który gwarantuje mieszkańcom sołectw prawo do decydowania o wydatkowaniu części środków z budżetu gminy. 18 Sołectw naszej Gminy korzysta z tego prawa i każdego roku realizuje przedsięwzięcia, których oczekują sami mieszkańcy. Doposażane są jednostki OSP czy też Wiejskie Centra Kultury, budowane place zabaw dla najmłodszych, organizowane spotkania integrujące mieszkańców.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, całoroczny plan finansowy przyjmowany jest w drodze uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie, jednakże to Wy - Mieszkańcy, dzięki budżetowi obywatelskiemu będziecie mogli zadecydować, jakie inwestycje powinny być w nim uwzględnione. 

Chciałbym, aby dzięki tej możliwości, jeszcze bardziej identyfikowali się Państwo ze swoim miejscem zamieszkania i czuli się tym samym za nie odpowiedzialni. 

Gorąco zachęcam do zapoznania się z informacjami dot. budżetu obywatelskiego, a następnie do udziału w jego tworzeniu w naszej Gminie! 

Sylwester Lewicki

Burmistrz Olesna

Załączniki:

PDFFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_9768.pdf (179,06KB)

PDFRegulamin BUDŻETU OBYWATELSKIEGO_9768.pdf (155,37KB)

PDFHarmonogram budżetu obywatelskiego_9768.pdf (202,18KB)


 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: