Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 i Domu Harcerza w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

termo.png

11 grudnia 2017 r. Gmina Olesno podpisała umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020: III Oś priorytetowa Gospodarka Nisko-emisyjna, działanie 3.2 Efektywność energetyczna, pn. "Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 i Domu Harcerza w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii".

 

Wartość całkowita projektu wynosi 1.477.554,51 zł

                                                                      wartość wydatków kwalifikowanych 1.320.278,69 zł,  

                                                                             wartość dofinansowania UE 500.000,00 zł.

Projekt zostanie zrealizowany w 2018 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Olesno.

Celami szczegółowymi projektu są:

1.Obniżenie energochłonności energetycznej Publicznego Przedszkola nr 4 i Domu Harcerza w Oleśnie. W wyniku realizacji projektu zmniejszy się roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku przedszkola o 671,63 GJ/rok natomiast w Domu Harcerza o 476,42 GJ/rok. Obecnie Przedszkole posiada zapotrzebowanie rocznie na 728,16 GJ/rok a po termomodernizacji wyniesie 56,53 GJ/ rok. Dom Harcerza rocznie zużywa energii do ogrzewania budynku 493,49 GJ/rok po wykonaniu termomodernizacji wyniesie ono zaledwie 17,07 GJ/rok. Obniżenie energochłonności zmniejszy miesięczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej Domu Harcerza z 5,85 zł/ miesiąc do 0,74 zł/1 miesiąc a w Przedszkolu z 4,66 zł/miesiąc na 0,27 zł/miesiąc.

2.Obniżenie emisji SO2, NO2, CO, CO2, pył, sadza, benzo(a)piren w powietrzu w płn – wschodniej części woj. opolskiego. W wyniku realizacji projektu zmniejszy się roczna emisja SO2, NO2, CO, CO2, pył, sadza, benzo(a)piren w budynkach użyteczności publicznej w Oleśnie.

Planowane efekty projektu to:

1. W budynku przedszkola:

-.Wykonanie wykopu wokół budynku w celu wykonania izolacji fundamentów  

- Osuszenie ścian fundamentowych za pomocą nagrzewnic,

- Usunięcie starej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych – obłożenie płytami styropianowymi XPS 11 cm,

- Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych,

- Zasypanie wykopów wokół ścian fundamentowych,

- Demontaż orynnowania,

- Demontaż rur spustowych,

- Skucie odpadającego tynku ze ścian,

- osuszenie ścian

- uzupełnienie tynków

- Zabezpieczenie przeciwpożarowe drewnianej konstrukcji dachu poprzez pomalowanie preparatem przeciwogniowym,

- Wymiana obróbek blacharskich dachu,

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- Wykonanie izolacji termicznej ścian (styropian 14 cm, od strony wschodniej, wełna mineralna),

- Modernizacja przyłącza energetycznego,

- Wykonanie izolacji termicznej posadzki piwnicy (styropian XPS)

- Wykonanie ocieplenia stropu nad kondygnacją 1 w części gdzie znajduje się strych (styropian 18 cm),

- Wykonanie izolacji termicznej stropodachu niewentylowanego – styropapa (styropian 19 xm),

- Wykonanie izolacji termicznej stropodachu wentylowanego (izolacja natryskowa celulozowa 13 cm),

- Ułożenie warstwy kleju n izolacji termicznej ścian,

- Ułożenie zbrojenia tynku,

- Wykonanie tynku cienkowarstwowego na ścianach zewnętrznych,

- Montaż nowego orynnowania,

- Montaż rur spustowych,

- Wymiana obróbki blacharskiej,

- Wykonanie opaski wokół budynku,

- Wymiana pionów instalacji CO,

- Wymiana grzejników, oświetlenia

- Wykonanie izolacji przeciwwodnej tarasów,

- Wykonanie posadzki tarasów z płyt tartanowych.

 - montaż instalacji fotowoltaiczna – Energia pozyskana t będzie wykorzystywana na własne potrzeby przedszkola.

2. W budynku Domu Harcerza:

- Wykonanie wykopu wokół budynku w celu wykonania izolacji fundamentów,

- Usunięcie starej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych,

- Ułożenie izolacji termicznej ścian fundamentowych,

- Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych,

- Zasypanie wykopów wokół ścian fundamentowych,

- Demontaż orynnowania i rur spustowych,

- Skucie odpadającego tynku ze ścian,

- Demontaż drzwi wejściowych z tyłu budynku,

- Oczyszczenie ścian budynku wodą pod ciśnieniem,

- Uzupełnienie ubytków w elementach konstrukcyjnych budynku,

- Uzupełnienie tynków,

- Wyburzenie części zewnętrznej kominów

- Nadmurowanie kominów,

- Wymiana obróbki blacharskiej dachu,

- Wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej,

- Wykonanie izolacji termicznej ścian – styropian 14 cm, od strony wschodniej wełna mineralna,

- Modernizacja przyłącza energetycznego,

- Wykonanie izolacji termicznej posadzki piwnicy (styropian XPS),

- Wykonanie izolacji termicznej stropodachu niewentylowanego – styropapa (styropian 17 cm),

- Ułożenie warstwy kleju na izolacji termicznej ścian,

- Ułożenie zbrojenia tynku,

- Wykonanie tynku cienkowarstwowego na ścianach zewnętrznych,

- Montaż nowego orynnowania i rur spustowych,

- Wymiana obróbki blacharskiej,

- Wymiana pionów od instalacji CO.

- opaska z kostki brukowej wokół budynku

- renowacja posadzki tarasu, schodów

- wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych wraz z barierkami.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: