Budowa obiektów małej architektury, placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Oleśnie

budowa.jpeg

11 grudnia 2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. „Budowa obiektów małej architektury, placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Oleśnie".

 

Całkowita wartość inwestycji wynosi 570 139,79 zł. 

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, działanie ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność" wynosi 362 779,94 zł.

 

Inwestycja zostanie zrealizowana w 2018 roku.

Celem projektu jest poszerzenie infrastruktury społecznej poprzez utworzenie 3 obiektów małej architektury w Oleśnie.

W ramach projektu powstaną w Oleśnie 3 nowe obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: przy ulicy Dworcowej (przy Oleskiej Bibliotece - w miejscu obecnego placu zabaw), przy ul. Kilińskiego, a także na promenadzie (ul. Murka).

Plac zabaw przy ul. Dworcowej będzie posiadał m.in. 2 nowe zestawy zabawowe, linarium widokowe, nowe ławki wraz z koszami. Istniejące urządzenia zostaną zachowane i umieszczone w innym miejscu na istniejącym placu. 

 

Na promenadzie zostanie wykonana siłownia zewnętrzna (,,rower + odwodziciel + pylon", ,,orbitek eliptyczny + koła TaiChi", ,,narciarz + stepper", ,,wyciskanie siedząc + wahadło", prasa nożna + biegacz" „twister + motyl"), STREET WORKOUT (zestaw do ćwiczeń, box mały i duży do ćwiczeń) oraz plac zabaw (zestaw zabawowy w kształcie statku wodno-żeglarskiego, huśtawki, zestawy sprawnościowe, zjazd na linie). Powstanę również ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci itp.

 

Przy ul. Kilińskiego, na istniejącym terenie rekreacyjnym, powstanie siłownia zewnętrzna (zestaw urządzeń do ćwiczeń, „rower + odwodziciel", „koło tai chi + orbitek", „narciarz + stepper", wyciskanie siedząc + wahadło", ,,prasa nożna + biegacz", ,,motyl klasyczny + twister") oraz STREET WORKOUT (zestawy do ćwiczeń, box mały i duży do ćwiczeń).

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: