Wykaz projektów współfinansowanych ze środków unijnych

Projekty rozpoczęte w 2017 roku:

1.  Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

Projekty do realizacji w 2018 roku:

1. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 i Domu Harcerza w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

2. Budowa obiektów małej architektury, placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Oleśnie

3. Rewitalizacja stadionu miejskiego oraz rewitalizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie

4. Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu w Gminie Olesno

5. E-gmina - zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznych poprzez rozwój usług cyfrowych

6. Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Północnego poprzez uzbrojenie wyodrębnionej części Oleskich terenów inwestycyjnych

7. Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie

8. Edukacja w przedszkolach Gminy Olesno otwiera drzwi do sukcesu

9. Współpraca Gminy Olesno z czeskimi partnerami

10. Większe możliwości – lepsza przyszłość uczniów oleskich szkół

11. Renowacja Pomnika Powstańców Śląskich na cmentarzu komunalnym w Oleśnie

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: