Opolska Karta Rodziny i Seniora

6542_0_med.jpeg

Komu przysługuje Opolska Karta Rodziny i Seniora?

Opolska Karta Rodziny i Seniora jest wydawana rodzinom posiadającym dwoje i więcej dzieci, rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka, osobom samotnie wychowującym co najmniej dwoje dzieci oraz rodzicom wychowującym jedno dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością o stopniu umiarkowanym albo znacznym, osobom sprawującym stałą opiekę nad osobą niesamodzielną ze względu na stan zdrowia lub wieku, które łączą więzy rodzinne lub powinowactwo z osobą zależną, jeżeli osoba ta pozostaje pod ich opieką lub we wspólnym gospodarstwie domowym,  a także osobom starszym, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają w województwie opolskim.

Czy karta przysługuje osobom samotnie wychowującym już jedno dziecko?

Nie. Warunki, które musi spełniać osoba samotnie wychowująca dzieci, pozostają ogólne. Opolska Karta Rodziny i Seniora nie ma charakteru socjalnego. Również dochody na członka rodziny nie są brane pod uwagę przy jej wydawaniu. Posiadanie tej Karty ma na celu tworzenie przyjaznego klimatu dla rodziny oraz budowanie poczucia lokalnej tożsamości wśród mieszkańców oraz przedsiębiorców z terenu województwa.

Czy miejsce zameldowania ma znaczenie?

Nie. Wniosek o wydanie Karty składa się ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. Takie podejście jest bardziej korzystne dla posiadaczy karty, np. osoby zameldowane poza województwem opolskim, a faktycznie mieszkające w naszym regionie, mają pełne prawo o ubieganie się o kartę i korzystanie tutaj ze zniżek.

Na jak długo przyznawana jest Opolska Karta Rodziny i Seniora?

Opolska Karta Rodziny i Seniora przyznawana jest do końca 2019 roku. O ważności w kolejnych latach będzie decydowało, czy rodzina nadal spełnia warunki regulaminu. Seniorom karta wydawana jest bezterminowo. Karta wydawana jest bezpłatnie.

Jak korzystać z Opolskiej Karty Rodziny i Seniora?

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Honorujemy Opolską Kartę Rodziny i Seniora ”. Aby skorzystać ze zniżki należy okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Kim są Partnerzy Opolskiej Karty Rodziny i Seniora?

Partnerami Opolskiej Karty Rodziny i Seniora są firmy, instytucje i organizacje, które podpisały deklarację współpracy i zaoferowały zniżki posiadaczom karty. Na chwilę obecną do projektu przystąpiło 216 partnerów reprezentujących różne branże, w tym:  edukacyjną, rehabilitacyjną i zdrowotną, motoryzacyjną, turystyczną czy usług dla domu.

Na jakiej stronie internetowej zawarty jest wykaz uprawnień przysługujących posiadaczom Opolskiej Karty Rodziny i Seniora?

Wykaz Partnerów można wygodnie przeglądać dzięki wyszukiwarce „Korzystaj ze zniżek!” zamieszczonej na stronie głównej www.dlarodziny.opolskie.pl. Zniżki oferowane w ramach Karty”.  Będąc posiadaczem Karty, po wpisaniu numeru, można zobaczyć dedykowane zniżki. Zniżki mogą być inne dla seniorów, inne dla rodzin z dwójką dzieci, trójką dzieci czy dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

 

Pliki do pobrania:

PDFregulamin_opolskiej_karty_rodziny_i_seni_2_6542.pdf (416,50KB)

 

DOCXwniosek_6542.docx (33,02KB)

 

Informacje dotyczące zniżek oferowanych przez partnerów OKRiS, regulamin i aktualne informacje o programie są dostępne na stronie internetowej: http://ssd.opolskie.pl/page/114,opolska-karta-rodziny-i-seniora.html

 

Wniosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można pobrać i złożyć: 

1. w Urzędzie Miejskim w Oleśnie (pokój 113), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno,
2. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnie (pokój 8), ul. Jaronia, 46-300 Olesno, 
3. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 46-020 Opole.

Obszerna informacja na temat funkcjonowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, jak również szczegóły na temat osób uprawnionych do ubiegania się o kartę oraz zasady korzystania z niej dostępne są w załącznikach do artykułu.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: