Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

Razem Bezpieczniej

W ramach rządowego „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka w roku 2016", uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu Gminy Olesno w okresie od października do grudnia 2016 r. realizowali projekt, który służył przeciwdziałaniu zjawiskom patologii oraz ochronie dzieci i młodzieży. We wszystkich szkołach odbyły się zajęcia prowadzone przez psychologa w formie warsztatów psychologiczno-asertywnych. Zajęcia pokazały młodzieży, jak rozpoznać trudne, zagrażające sytuacje i jak reagować na nie. Propozycje zawartych w scenariuszu ćwiczeń opierały się na podstawowych metodach pracy z dziećmi w zakresie profilaktyki przemocy. Tematy poszczególnych zajęć dotyczyły edukacji dzieci w zakresie emocji, granic, rozpoznawania zagrożeń związanych z przemocą czy wykorzystywaniem. W ramach projektu odbyły się zajęcia z doradztwa zawodowego. Zajęcia służyły podniesieniu poziomu przedsiębiorczości uczniów oraz poziomu świadomości o swoich predyspozycjach i umiejętnościach związanych z możliwościami edukacyjnymi i zainteresowaniami. Po części dydaktycznej odbywały się warsztaty zawodoznawcze poświęcone takim zawodom jak: cukiernik, dietetyk, kucharz. W szkołach podstawowych zostały przeprowadzone szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie utrwalili wiadomości jak należy się zachować oraz jakie czynności należy wykonać podczas udzielania pierwszej pomocy. We wszystkich szkołach wychowawcy klas prowadzili pogadanki związane z umiejętnością prawidłowego komunikowania się, radzenia sobie ze stresem, własnymi emocjami. W każdej ze szkół został zorganizowany „Dzień Życzliwości" oraz zostały zakupione gry planszowe, które przyczyniły się do efektywniejszego wykorzystania czasu wolnego. W szkołach podstawowych przeprowadzono konkursy na hasło lub plakaty, promujące właściwe zachowania, plakaty miały uczyć jak dzieci chronić, zapobiegać patologii oraz niewłaściwym zachowaniom. Uczniowie gimnazjów wzięli udział w akcji „Niebezpieczne miejsca w moim mieście", przeprowadzili badania polegające na obserwacji, wywiadzie i ankietowaniu mieszkańców. Przygotowano prezentację multimedialną dotyczącą zagospodarowaniu czasu wolnego od uzależnień, agresji i przemocy. 

Dyrektorom, nauczycielom, pracownikom szkół, osobom zatrudnionym w projekcie, dzieciom i młodzieży, dziękujemy za wysiłek i zaangażowanie włożone w realizację gminnego projektu.

Więcej na temat rządowego „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka w roku 2016" na stronach internetowych:

http://zs2.olesno.pl/newsy/dzien-zyczliwosci/

http://psp3.mojeolesno.pl/index.php/dla-uczniow/serwisy-szkolne/sport/aktualnosci-sportowe/267-szkolny-turniej-w-dwa-ognie

http://psp3.mojeolesno.pl/index.php/dla-uczniow/serwisy-szkolne/sport/aktualnosci-sportowe/256-szkolny-turniej-mini-pilki-siatkowej

http://www.pspwachow.freehost.pl/2016foto26.html

http://www.pspwachow.freehost.pl/2016foto25.html

http://www.pspsowczyce.szkolnastrona.pl/art,169,szkolenie-z-zakresu-udzielania-pierwszej-pomocy

http://www.pspsowczyce.szkolnastrona.pl/art,160,dzien-zyczliwosci

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: