Sprzedano działki w oleskiej strefie inwestycyjnej

Z radością informuję, że w wyniku przetargu, który odbył się w poniedziałek  3 września w siedzibie KSSE w Katowicach sprzedane zostały 2 działki znajdujące się na terenie  Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Oleśnie – tymi słowami Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, rozpoczął konferencję prasową zorganizowaną w Urzędzie Miejskim w Oleśnie w środę 5 września 2018 r.

Nabywcą został przedsiębiorca z kategorii małych i średnich przedsiębiorstw działający w branży rowerowej, który docelowo zatrudni w swoim zakładzie 45 osób. Zostanie on wybudowany u zbiegu ulic Biskupickiej i Leśnej.

Jest to bardzo dobry prognostyk na dalszą działalności w strefie, tym bardziej, że prowadzone są rozmowy z kilkoma lokalnymi, polskimi i zagranicznymi firmami, m.in. z branży automotive. Nadal jest w ofercie kilkadziesiąt hektarów terenów inwestycyjnych, w tym 8 h terenów gminnych i 21 h terenów należących do Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa włączonych do KSSE.

Oleskie tereny są systematycznie dozbrajane. Kilka dni temu w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, Burmistrz Sylwester Lewicki wraz z Andrzejem Bułą – marszałkiem województwa opolskiego oraz wicemarszałkiem Stanisławem Rakoczym- podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregiony Północnego poprzez uzbrojenie wyodrębnionej części oleskich terenów inwestycyjnych' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowana sieć wodna i kanalizacyjna dostarczająca wodę i odprowadzająca ścieki w wymaganej przez potencjalnych przedsiębiorców ilości, a także wybudowana zostanie droga wewnętrzna. Uzbrojony zostanie obszar o powierzchni 5,2172 ha, których właścicielem jest Gmina Olesno.

Realizacja projektu przebiegać będzie dwuetapowo – w I etapie wykonano sieć kanalizacji deszczowej od ul. Biskupickiej do ul. Sienkiewicza, celem zapewnienia warunków odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z odwodnienia ulicy Biskupickiej i odprowadzenia ich do odbiornika (kanał Młynówka) – na potrzeby rozwiązania problemu odprowadzenia wód opadowych z terenów inwestycyjnych objętych projektem, w II etapie planuje się budowę drogi wewnętrznej bocznej do ul. Biskupickiej, budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w w/w drodze do ul. Biskupickiej, budowę kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej wzdłuż działek nr 211/6; 211/7. 211/9 do ul. Biskupickiej, celem kompleksowego uzbrojenia obszaru objętego projektem.

Koszt całkowity inwestycji - 3 045 674, 56 zł

Dofinansowanie - 1 729 362,15 zł

Obecnie prowadzone są także prace na ulicy Częstochowskiej, wybudowane zostanie rondo, które skomunikuje strefę z DK 11. Jeszcze we wrześniu zostanie ogłoszony przetarg na budowę obwodnicy Olesna, będącej odcinkiem drogi ekspresowej S11, której węzeł zlokalizowany będzie w odległości kilkuset metrów od terenów inwestycyjnych. Wierzymy, że z tak ogromnego przedsięwzięcia, wycenionego na ponad 700 mln PLN, skorzystają olescy przedsiębiorcy.

Na początku października planowane jest spotkanie dla kilkuset przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów lokalnych oraz z podstrefy gliwickiej, organizowane przy udziale Gminy Olesno, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, KPMG International oraz Cushman & Wakefield. Celem spotkania będzie prezentacja oleskich terenów inwestycyjnych oraz omówienie warunków korzystania z pomocy publicznej zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji. Udział w spotkaniu wezmą także przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii a także Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: