Twój budynek pokryty jest eternitem? Zgłoś to!


Informujemy o planowanej aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Olesno. Celem aktualizacji jest uwzględnienie w programie usuwania azbestu wszystkich eternitowych pokryć dachowych oraz wyrobów azbestowych, które zostały zdemontowane i zdeponowane na posesji. Z tego też względu Urząd Miejski w Oleśnie prosi właścicieli posesji, na których stoją budynki pokryte eternitem, albo też, na których eternit zdeponowano, o zgłaszanie takiej informacji w formie pisemnej do tut. Urzędu na poniższych formularzach. Termin zgłaszania został wyznaczony do dnia 15 października 2018 r.

PDFinformacja-o-wyrobach-zawierajacych-azbest_9547.pdf
DOCocena stanu i możliwości bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest.doc
PDFKlauzula informacyjna.pdf

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: