Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Teatralne zakończenie Europejskich Dni Dziedzictwa w Oleśnie

"Piękna Róża i dzielny Woko - legendarni założyciele Olesna" - przedstawieniem o takim tytule zakończyły się obchody inauguracji 26. Europejskich Dni Dziedzictwa w naszym mieście. Fantastyczne widowisko teatralne przygotował Teatr "Maska" działający przy Zespole Szkół Nr 2 w Oleśnie. Widownia nagrodziła młodych aktorów i nauczycieli gromkimi oklaskami.

Słowa uznania należą się dla pani Dagmary Staniszewskiej i pana Tomasza Grajcara, którzy są pomysłodawcami scenariusza oraz wszystkich, którzy pomagali im w tym projekcie. Gratulujemy i czekamy na kolejne spektakle!


Burmistrz Sylwester Lewicki na zakończenie podsumował mijający, wyjątkowy dla naszego miasta weekend. Podziękował wszystkim osobom zaangażowanym zarówno w przygotowanie poszczególnych wydarzeń, zabezpieczenie, pomoc techniczną i logistyczną - dyrektorom podległych jednostek - pani Ewie Cichoń, pani Halinie Szklanny, panu Ernestowi Hoberowi, kierownikowi Wydziału Edukacji panu Januszowi Wojczyszynowi i dyrektorom szkół, Seniorom ze wszystkich oleskich stowarzyszeń działających na ich rzecz, w szczególności pani Danucie Gmur i pani Marii Mitrendze, harcerzom 3 Szczepu "Feniks" w Oleśnie i komendantce pw. Oldze Spychale, lokalnym artystom plastykom w szczególności pani Beacie Biniek za organizację wystawy, oleskim numizmatykom.

Ogromne podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym druhom z gminnych jednostek OSP, którzy m.in. pomagali w przygotowaniu zaplecza dla Zespołu "Śląsk".

Zapraszamy do fotorelacji ze wszystkich wydarzeń!


 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: