"Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość" - 100-lecie polskiej polityki społecznej

28 września 2018 r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, w ramach jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej, miała miejsce konferencja "Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość". Organizatorem wydarzenia był Wojewoda Opolski a z ramienia  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w konferencji wzięła udział Lidia Ułanowska, dyrektor departamentu polityki senioralnej.

Konferencja była elementem obchodów 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a jednocześnie okazją do omówienia roli i znaczenia polityki społecznej, realizowanej w Polsce nieprzerwanie od momentu odzyskania niepodległości.

Czerpiąc z doświadczeń i historii wiemy, jakie problemy są największe m.in. w naszym województwie - mówi wicewojewoda opolski Violetta Porowska. - Jesteśmy inspiratorami wielu zmian, światowych zmian, w tak subtelnym, delikatnym obszarze, jakim jest polityka społeczna. My dzisiaj potrafimy myśleć horyzontalnie. Wiemy, z jakimi problemami musimy się borykać. Dla województwa opolskiego takim najtrudniejszym problemem jest chyba właśnie migracja. I dzisiaj postanowiliśmy wziąć się "za bary" z tym tematem. 

Jak mówi Lidia Ułanowska, dyrektor departamentu polityki senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, według prognoz do 2030 roku przyrost osób w wieku 65-80+ będzie znaczny. 

- Polityka społeczna się zmienia, coraz bardziej myślimy o osobach w wieku senioralnym - mówi Lidia Ułanowska. - Trzeba rozwijać usługi, aktywizować i stawiać na profilaktykę zdrowotną, czyli utrzymywać osoby starsze jak najdłużej w samodzielności, a druga rzecz do młodych starszych, jak zatrzymać ich na rynku pracy, żeby nie szli na emeryturę, bo emerytura nie jest dzisiaj gwarantem stabilnego życia, tylko jednak wejście w taki świat, że miałem dochody, dochodów nie mam. Emerytury nie będą rosły tak szybko, jak potrzeby osób, które żyją po pójściu na emeryturę 20 i 25 lat.

W dyskusji panelowej na temat „Migracje w 100-leciu polskiej polityki społecznej „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” wziął udział Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, który rozmawiał na temat realizowanej w naszej gminie polityki społecznej. Podkreślił, że gmina z sprawnie i z dużym powodzeniem realizuje rządowe programy społeczne. Zauważalny jest efekt programu „500+” – w gminie Olesno nastąpił wzrost liczby urodzeń o 30%. Gmina przystąpiła także do realizacji programu „Maluch+”, wspierającego  rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Docelowo, w jedynym w powiecie Żłobku Miejskim w Oleśnie, miejsce znajdzie 100 maluszków.

Korzystamy ze środków unijnych i innych środków zewnętrznych na rozwój placówek oświatowych – zakup sprzętów podnoszących jakość nauczania, dodatkowe, bezpłatne zajęcia, czy też wydłużony, bezpłatny czas pobytu w przedszkolach. Także dzięki środkom zewnętrznym, możliwe było kompleksowe przygotowanie gruntów pod inwestycje na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Oleśnie. Od kilku lat podatki dla osób prowadzących działalność w naszej gminie pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie –dodał  Burmistrz Sylwester Lewicki – robimy to co możliwe, by pomagać osobom przedsiębiorczym nie tylko utrzymać, ale przede wszystkim rozwijać swoje działalności. Nie zapominamy jednak o tym, że aby dobrze czuć się w swoim miejscu zamieszkania, poza pracą, ważna jest przestrzeń, która nas otacza. Dbamy o to, by sukcesywnie rewitalizować nasze miasto. Rozpoczęliśmy od Rynku, teraz chcemy zadbać o miejsca aktywności – stadion miejski, promenadę, park w centrum miasta. Świat jest otwarty, nie możemy powiedzieć młodym ludziom, pełnym ambicji, by pozostali w swoich małych ojczyznach, nie wyjeżdżali tam, gdzie możliwości rozwoju mają dużo większe, jednak robimy wszystko, by nam, którzy tu mieszkamy, żyło się naprawdę dobrze.

W konferencji udział wzięli posłowie na Sejm RP Bartłomiej Stawiarski oraz Antoni Duda oraz dr hab. Agata Zagórowska, profesor Uniwersytetu Opolskiego; prof. dr hab. Robert Rauziński –  przedstawiciel Instytutu Śląskiego w Opolu, prof. dr hab. Kazimierz Szczygielski – przedstawiciel Politechniki Opolskiej.

Konferencja w Opolu była ostatnią z cyklu 16 spotkań organizowanych w poszczególnych województwach. Spotkania rozpoczęły się 11 kwietnia w Warszawie.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: