Pozyskanie środków na usuwanie azbestu

Gmina Olesno zrealizowała zadanie pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olesno - w roku 2018", zgodnie z umową z dnia 14 sierpnia 2018 roku, zawartą z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Opolu. W sumie unieszkodliwiono 7,6 Mg odpadów zawierających azbest a na realizację zadania uzyskano dotację w kwocie 2856,00 zł, co stanowi 82,64% całkowitej wartości zadania. 

068339_r2_940.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: