Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

„Edukacja w przedszkolach Gminy Olesno otwiera drzwi do sukcesu"

„Edukacja w przedszkolach Gminy Olesno otwiera drzwi do sukcesu"

W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 w dziesięciu przedszkolach z terenu Gminy Olesno realizowany jest projekt „Edukacja w przedszkolach Gminy Olesno otwiera drzwi do sukcesu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014/2020. Realizatorem Projektu jest Gmina Olesno. W projekcie bierze udział ponad 480 dzieci, łącznie planuje się zrealizować ponad 6000 godzin zajęć.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć dodatkowych kompetencji kluczowych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W ramach projektu oferowane są dla dzieci następujące formy wsparcia:

- zajęcia w formie gier i zabaw matematycznych z elementami informatyki,

- zajęcia kształcące i rozwijające u dzieci kompetencje kluczowe z języka angielskiego,                  

- zajęcia teatralne z bajkoterapią,

- zajęcia plastyczno-konstrukcyjne,

- zajęcia z rytmiki i tańca,

- zajęcia z logopedii,

- zajęcia rewalidacyjne,

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

- wydłużenie czasy pracy przedszkoli.

Realizacja projektu pozwoliła na dofinansowanie studiów podyplomowych 6 nauczycielom w dziedzinach: logopedii przedszkolnej i szkolnej, surdopedagogiki i języka angielskiego w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym.

Do prowadzenia zajęć zakupione zostały niezbędne pomoce dydaktyczne m.in.: tablice interaktywne z projektorami, odtwarzacze cd, stroje teatralne, wyprawki plastyczne, elementy edukacyjne do rytmiki i tańca, zestawy książek, ćwiczeń dedykowanych do indywidualnych potrzeb uczniów. Wyposażone zostały również place zabaw. Co najważniejsze wydłużony został czas pracy w 8 przedszkolach na terenach wiejskich Gminy Olesno i w dwóch oddziałach przedszkola miejskiego, średnio o 2 godziny dziennie.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: