Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu ogłosił przetarg


działając na podstawie art. 12 ust.3, art. 27 i 29 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ( t.j. Dz. U. 2018 poz. 91 ze zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. 2012 poz. 540) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. 2012 poz. 208)
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Świercze, gmina Olesno, powiat oleski, województwo opolskie, w granicach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Pełna treść ogłoszeniaPDFKOWR_OT_OPOLE_09_1.pdf (148,37KB)

Szczegóły - KLIKNIJ TUTAJ

przetarg KOWR.jpeg
 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: