Renowacja Pomnika Powstańców Śląskich na cmentarzu komunalnym w Oleśnie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

mkidn_01_cmyk.jpeg

 Gmina Olesno realizuje projekt pn.:

Renowacja Pomnika Powstańców Śląskich na cmentarzu komunalnym w Oleśnie

Zadanie obejmuje wykonanie renowacji Pomnika Powstańców Śląskich z 1971 r., zlokalizowanego na cmentarzu komunalnym w Oleśnie. Renowacja Pomnika dotyczy wszystkich jego elementy w tym: założenie nowych granitowych okładzin, poprzedzone zastosowaniem izolacji wodoodpornych. Renowacja zapewni nie tylko trwałość Pomnika ale też spowoduje przywrócenie jego świetności. Nowy wygląd pomnika podkreśli prestiż tego miejsca, zapewni lepszą do niego dostępność.                

Zadanie będzie realizowane w partnerstwie:

- wsparcie merytoryczne zapewni Oleskie Muzeum Regionalne w Oleśnie - konsultacje merytoryczne z p. Ewą Cichoń - Dyrektorem Muzeum oraz w zakresie promocji zadania - organizacja spotkania muzealnego,

- z Miejskim Domem Kultury - w zakresie organizacji spotkania muzealnego,

- z Publiczną Szkołą Podstawową nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie w zakresie współpracy sprawowania opieki nad Pomnikiem (kwiaty, znicze, sprzątanie) oraz organizacji wydarzeń upamiętniających bohaterów walczących w czasie powstań śląskich.

Pomnik Powstańców Śląskich jest miejscem szczególnym dla mieszkańców regionu – jako symbol walki o polskość Ziemi Oleskiej stanowi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski.

Jest symbolem walki o polskość Ziemi Oleskiej, upamiętnieniem heroizmu powstańców walczących o polski Śląsk, na ziemi, która od XIV stulecia była poza granicami państwa polskiego. Jest to szczególne miejsce kultu idei walki o wyzwolenie narodowe Ślązaków w Oleśnie. Masowa mogiła powstańców śląskich poległych w 1921 r., zwieńczona pomnikiem z 1971 r. upamiętnia powstańców śląskich z Oleskiego.

Pomnik, jako pełniący funkcję wychowawczą i edukacyjną, stanie się miejscem uroczystości  o charakterze patriotycznym, w tym organizowanych przez szkoły, organy władzy w regionie, regionalne instytucje kultury. W tym kontekście miejsce to oddziałuje na życie kulturalne regionu, przede wszystkim jako narzędzie upowszechniania wiedzy o historii kraju i regionu, zwłaszcza o jej najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych aspektach (zmagania o polskość Ziemi Oleskiej po sześciuset latach przynależności do Cesarstwa Niemieckiego). Pomnik służy więc wzmocnieniu świadomości obywatelskiej i budowaniu postaw patriotycznych.

Całkowita wartość zadania: 70.591,00 zł

Wartość dofinansowania z MKDiN: 54.072,00 zł pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: