Inauguracyjna I Sesja Rady Miejskiej w Oleśnie kadencji 2018 - 2023

20 listopada 2018 r. w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie odbyła się I Sesja Rady Miejskiej w Oleśnie kadencji 2018 - 2023. Podczas Sesji ślubowanie złożyli radni oraz Burmistrz Sylwester Lewicki. Prowadzącym Sesję był najstarszy wiekiem radny - Jan Jaskulski. 

Uroczystą Sesję inaugurującą pięcioletnią kadencję Rady i Burmistrza rozpoczęto od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Po nim p. Jan Kubik, Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, wręczył wszystkim zaświadczenia o wyborze na funkcję radnego. 

Radę Miejską w Oleśnie kadencji 2018 - 2023 tworzą:

 1. Grzegorz Biernacki 
 2. Jan Bonk
 3. Łukasz Czołkos
 4. Piotr Gręda 
 5. Irena Hadasik
 6. Jan Jaskulski
 7. Andrzej Kochański 
 8. Henryk Kucharczyk 
 9. Jarosław Leszczyński
 10. Marek Leśniak
 11. Klaudiusz Małek 
 12. Artur Paluch
 13. Tadeusz Rutko
 14. Tadeusz Zamłyński
 15. Edeltrauda Zug 

2018-11-20 LaiCoti 002.jpeg

W wyniku tajnego głosowania na stanowiska funkcyjne w Radzie wybrani zostali:

 • Przewodniczącym Rady Miejskiej - Henryk Kucharczyk
 • Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej - Andrzej Kochański 
 • Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej - Klaudiusz Małek

2018-11-20 LaiCoti 034.jpeg

 

W drugiej części Sesji zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Olesna, Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej wręczył Sylwestrowi Lewickiemu, który po raz czwarty złożył uroczyste ślubowanie obejmując urząd Burmistrza Olesna. 

 

2018-11-20 LaiCoti 038.jpeg

Burmistrz Sylwester Lewicki w swoim przemówieniu wyraził szczególne podziękowania wszystkim Mieszkańcom Gminy, którzy dali Mu ogromny kredyt zaufania i głos poparcia dla dotychczasowych działań, które w rozpoczynającej się kadencji zamierza kontynuować. 

Podziękował także za dotychczasową współpracę wszystkim dyrektorom gminnych jednostek oświatowych i kulturalnych, Komendantom Policji i Straży Pożarnej, Druhom OSP, Sołtysom, Seniorom i pozostałym grupom społecznym z którymi samorząd współpracuje przez cały rok.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: