Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Klub Senior+ czeka na seniorów!

We wtorek, 11 grudnia 2018 r. w budynku, w którym do niedawna mieścił się Gminny Ośrodek Wsparcia Dziennego przy ulicy Dworcowej 13., uroczyście został otwarty klub „Senior +”.  Gmina Olesno pozyskała na ten cel dotację w ramach  Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020  realizowanego przez Ministerstwo Rodzinny Pracy i Polityki Społecznej. Kwota zrealizowanego projektu wynosiła 155 650,00 zł z tego wkład własny gminy wynosił 31 650,00 zł na wydatki związane z utworzeniem oraz wyposażeniem placówki „Senior +”.

Zadanie polegało na remoncie Gminnego Ośrodka Wsparcia Dziennego na terenie gminy Olesno oraz utworzenie w ramach działalności Klubu Seniora+. W wyniku realizacji zadania miejsce, które teraz jest udostępniane dla osób starszych i starszych niepełnosprawnych wieku 60+ będzie spełniało wiele funkcji w zależności od potrzeb zgłaszanych przez seniorów jak i ich rodziny. Przede wszystkim  jest dostosowane poprzez zniwelowanie barier architektonicznych stwarzając swobodny zakres poruszania się po pomieszczeniach klubu. Celem działalności klubu będzie także inicjowanie współpracy i łączenie działalności lokalnych prowadzących do skutecznej aktywizacji seniorów oraz włączania ich w życie społeczności lokalnej.

Dotacja na inwestycję miała na celu dostosowanie pomieszczeń do standardu pozwalającego na komfortowe warunki przebywania, rekreacji i edukacji seniorów oraz zapewnienie funkcji opiekuńczej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

W otwarciu Klubu uczestniczyli między innymi przedstawiciel wicewojewody opolskiej Beata Jabłońska – dyrektor z wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, przewodniczący Rady Miejskiej  Henryk Kucharczyk, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie Marlena Szulc, przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów Danuta Gmur oraz przedstawiciele  związków emerytów i organizacji społecznych.

Po przywitaniu gości oraz odczytaniu listu od wicewojewody Pani Violetty Porowskiej, która na ręce Burmistrza Olesna złożyła życzenia przyszłym członkom Klubu Seniora w Oleśnie „…wielu wspaniałych chwil spędzonych w miłym towarzystwie a wszystkim osobom, które były zaangażowane w organizację tego Wydarzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji w związku z jego realizacją”,  Burmistrz Olesna również życzył wszelkiej pomyślności i radości z dalszej tak intensywnej jak do tej pory aktywności i integracji oleskich seniorów oraz  podziękował wszystkim za wkład w realizacje tego przedsięwzięcia. Przed uroczystym przecięciem wstęgi Burmistrz Olesna złożył na ręce Pani Danuty Gmur Przewodniczącej oleskiej Rady Seniorów piękny obraz kościoła odpustowego pw. św. Anny w Oleśnie sygnalizując tym samym otrzymanie w przeddzień otwarcia Klubu  podczas uroczystej Gali, w Teatrze Narodowym z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy rozporządzenie oraz certyfikat upamiętniający włączenie kościoła na listę Pomników Historii. Ze swojej strony seniorzy dziękując Burmistrzowi  za opiekę i duże zaangażowanie w pracę na rzecz seniorów także wręczyli pamiątki. Pobyt i świętowanie otwarcia klubu Seniora+ umilił zespół wokalny stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego wieku pod kierownictwem Pani Marii Podgórskiej.

 

 

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: