Ponad 84 miliony złotych w budżecie Gminy Olesno na 2019 rok!

sesja — kopia333.jpeg
W czwartek 27 grudnia podczas III Sesji Rady Miejskiej w Oleśnie jednogłośnie uchwalono rekordowy budżet gminy na 2019 rok.

W budżecie gminy Olesno na inwestycje w 2019 r. zaplanowano kwotę w wysokości  21.525.724,00 złotych, co stanowi ponad 25% budżetu. To najwyższy udział środków inwestycyjnych w budżecie i największy budżet w historii gminy Olesno.

Dochody gminy w 2019 roku mają wynieść: 84.365.926,53 złote, w tym dochody bieżące w wysokości 64.532.559,43 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 19.833.367,10 zł. Wydatki zaplanowano na kwotę 84.910.926,53 zł.  Budżet został pozytywnie rozpatrzony przez wszystkie komisje Rady Miejskiej i co najważniejsze otrzymał pozytywną bez uwag opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Izba podkreśliła, że mimo tak wysokiego poziomu inwestycji, udało się zachować dobre relacje przychodów do rozchodów i zapewnić zrównoważenie budżetu. Natomiast deficyt budżetu jest relatywnie niski i wynosi zaledwie 545.000,00 zł.

W nadchodzącym roku budżetowym zaplanowano kontynuację wielu rozpoczętych już projektów, jak również szereg nowych, znaczących i bardzo ważnych dla każdego mieszkańca gminy inwestycji, w tym m.in.:

 • Rewitalizacja stadionu miejskiego,
 • Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie,
 • Rewitalizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie,
 • Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu w Gminie Olesno,
 • Dalsze dozbrajanie wyodrębnionej części Oleskich terenów inwestycyjnych,
 • Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w granicach Parku Miejskiego w Oleśnie,
 • Przebudowa basenów zewnętrznych przy ul. Kościuszki,
 • Budowa 4 mieszkań socjalnych przy ulicy Sienkiewicza,
 • Współfinansowanie projektów Zarządu Dróg Powiatowych i Zarządu Dróg Wojewódzkich, w tym:
  • przebudowa drogi Borki Małe – Borki Wielkie,
  • budowa drogi rowerowej po trasie byłej linii kolejowej Olesno – Praszka,
  • przebudowa drogi powiatowej Wygoda – Wysoka – Klekotna.
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków,
 • Przebudowa drogi na terenie miejscowości Świercze, ul. Studnitza,
 • Przebudowa ul. Bronieckiej w Borkach Wielkich,
 • Przebudowa ul. Zapłocie w Świerczu.
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: