Uwaga - nowe wzory wniosków o zwrot podatku akcyzowego

gosia1-1.jpeg

Wypełnij wniosek - PDFWniosek o zwrot podatku akcyzowego (881,07KB) i dołącz do niego:

  1. faktury VAT i ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
  2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego,
  3. aktualne umowy dzierżawy.

Szczegółowe informacje na stronie ministerstwa - https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

DOCXFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.docx (16,13KB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: