Prowadzisz działalność gospodarczą? Pomóż w opracowaniu strategii rozwoju społeczno-gospodarczego

W związku z realizacją kolejnego etapu rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Olesno, zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich przedsiębiorców z naszego regionu o pomoc w uszczegółowieniu strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Olesna, poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w przygotowanej anonimowej ankiecie.

ANKIETA - DOCXAnkieta dla przedsiębiorców 2019.docx (22,70KB)

Pozyskane dane posłużą do rozpoznania bieżących i przyszłych potrzeb oleskich producentów i usługodawców, co umożliwi z kolei bardziej precyzyjne poszukiwanie potencjalnych inwestorów zainteresowanych nawiązaniem współpracy i kooperacją z lokalnym kapitałem.

Dodatkowo również w oparciu o pozyskane informacje, Gmina Olesno wraz z Powiatowym Urzędem Pracy i Zespołami Szkół Zawodowych i Średnich, zamierza dopasować programy kształcenia i reedukacji do faktycznego zapotrzebowania na oleskim rynku pracy jak i całego regionu.

Szczegółowych informacji na temat ankiety udzielają Roman Kokot tel. 343509164, e-mail:  oraz Grzegorz Polak tel. 343509181, e-mail: investin@olesno.pl.  

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać na ww. adresy mailowe, można je również dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego (pok. 112) do 28 lutego 2019 r.

Jesteśmy przekonani, że czas poświęcony na jej wypełnienie przyniesie wymierne korzyści, nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla nas wszystkich - mieszkańców gminy Olesno.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: