Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o naborze do gminnych przedszkoli

IMG_20181105_102008.jpeg

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Olesno w roku szkolnym 2019/2020

Rozdział 6 Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przyjętych i już uczęszczających do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu, w terminie od dnia 18 lutego 2019 r. do dnia 22 lutego 2019 r.  Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce od dnia 1 września 2019 r. (zgodnie z art. 153 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy).

2. Rekrutacja dotyczy dzieci nieuczęszczających jeszcze do przedszkoli 5-4-3 letnich (z roczników 2014-2016), na wolne miejsca w danym przedszkolu. Zapisanie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego przedszkola na inne odbywa się na podstawie pisemnego wniosku rodzica/opiekuna prawnego o przyjęcie do przedszkola, złożonego w terminie od dnia 04 marca 2019 r. do dnia 15 marca 2019 r. (Zarządzenie Nr 8.2019  Burmistrza Olesna z dnia 22 stycznia 2019 r.).

3. Do wniosku rodzice/opiekunowie prawni dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych, określonych w ustawie Prawo oświatowe (art. 131 ust. 2) i określonych przez organ prowadzący – przyjętych Uchwałą Nr XLVI/354/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Gminie Olesno (art. 131 ust. 4 i 6 wyżej wymienionej ustawy).

Wzory druków są do pobrania w poszczególnych publicznych przedszkolach.           

PDFUchwała - rekrutacja przedszkola.pdf (203,56KB)                         

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: