Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

Zebrania strażackie w Boroszowie i Wachowicach

Ochotnicze Straże Pożarne są stowarzyszeniami opierającymi się na pracy społecznej swoich członków. Głównym ich celem jest działanie na rzecz ochrony zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i miejscowymi zagrożeniami, do których zaliczamy wypadki drogowe, katastrofy, awarie, zagrożenia ekologiczne, itd. Ważna jest też działalność społeczno-kulturalna na rzecz swoich miejscowości i gminy.

Najwyższą władzą w OSP jest walne zebranie członków. Walne zebranie sprawozdawcze zwoływane jest raz na rok, a sprawozdawczo-wyborcze raz na pięć lat (ostanie wybory w OSP odbyły się w 2016 roku). Obecnie trwa kampania zebrań sprawozdawczych, które muszą zostać przeprowadzone do końca marca.

Podczas zebrań strażacy dokonują oceny wyników swej pracy na rzecz bezpieczeństwa ludzi jak i ich mienia oraz osiągnięć w pracy dla dobra lokalnych społeczności. Ocena obejmuje nie tylko osiągnięcia, ale też i niedomagania oraz stanowi podstawę do kształtowania kierunków działania na przyszłość.

Przypomnijmy, że w Gminie Olesno funkcjonuje aż 16 jednostek ochotniczych straży pożarnych skupiających łącznie ponad 900 członków.

Pierwsze dwa zebrania odbyły się w minioną sobotę, 26 stycznia. Pierwsze z nich miało miejsce w Boroszowie, a drugie w Wachowicach. W obydwu uczestniczył Sylwester Lewicki – Burmistrz Olesna, a zarazem Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Oleśnie.

straz1.jpeg

IMG_20190126_175048 (002).jpeg

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: