Ważna informacja dot. przyłącza do sieci gazowej

gaz.jpeg

INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY ANKIETY (DEKLARACJE UDZIAŁU)

w ramach projektu ,,Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Olesno”, nabór RPOP.05.05.00-IZ.00-16-001/19, OŚ PRIORYTETOWA RPO WO 2014-2020 05 - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 05.05 - Ochrona powietrza

Informuję, że operator sieci gazowej na obszarze miasta Olesno zadeklarował wykonanie, w ciągu najbliższych miesięcy, przyłączy gazowych dla mieszkańców miasta, którzy wyrazili chęć udziału w ww. projekcie (deklaracje wymiany źródła ciepła na ogrzewanie gazowe), a których budynki\lokale nie mają jeszcze przyłączy gazowych. W szczególności zapewnienie to dotyczy mieszkańców ul. Sienkiewicza, Gorzowskiej, Biskupickiej, Kluczborskiej, Nad Łąkami.

Właściciele budynków/lokali zlokalizowanych w ww. lokalizacjach powinni niezwłocznie wystąpić do operatora z wnioskiem o wykonanie przyłącza.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: