"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

W związku z ustanowieniem wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 i przystąpieniem Gminy Olesno do realizacji programu  w dniu 4 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy Łubniany Sylwester Lewicki uroczyście podpisał  umowę na realizację zadań w ramach tego programu.

Dotacja dla Gminy Olesno wyniosła 322.000 zł

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program składa się z trzech modułów:

1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;

2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH;

3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W SZKOŁACH.

W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie  o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: 

1) posiłek

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności

3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Za realizację zadań wynikających z modułów 1 i 2 Programu odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego co oznacza, że pomoc w tym zakresie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie.

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: