Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Burmistrz Olesna

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w Gminie Olesno
w 2019 roku

skierowany do organizacji pozarządowych  i innych uprawnionych podmiotów  wskazanych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450), prowadzących działalność z zakresu pomocy społecznej.

 

Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą generatora eNGO do dnia 3 kwietnia 2019 r. do godz. 15:30. a wydruk dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego.

Aby złożyć ofertę należy wejść na stronę - https://olesno.engo.org.pl/konkursy-trwajace

pomoc społeczna.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: