Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Gmina Olesno realizuje program "Umiem Pływać"

Logo projektu Umim pływać.jpeg

Gmina Olesno podpisała umowę o współpracy partnerskiej z Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Opolu na realizację projektu „Umiem Pływać”. Jest to program powszechnej nauki pływania, adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III. Zakłada on systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Podobnie jak w ubiegłym roku, w programie wezmą udział uczniowie klas pierwszych z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie.

Główne cele programu to: upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej – zajęcia będą się odbywały na krytej pływalni w Oleśnie w okresie od marca do maja 2019 r.

Prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawniania, w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób.

Program „Umiem Pływać” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, wkład własny Gminy Olesno wynosi
11 125 zł.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: