Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym

Burmistrz Olesna

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku

skierowany do:

organizacji pozarządowych  i innych uprawnionych podmiotów  wskazanych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 poz. 450), prowadzących działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zakres realizacji zadania obejmuje:

  • organizację aktywnych form spędzania czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnych – zajęcia warsztatowe, kursy hobbystyczne,
  • organizację wycieczek krajoznawczych,
  • organizację spotkań integracyjnych, zabaw tanecznych i koncertów kameralnych. 

ŁĄCZNA KWOTA PRZEZNACZONA NA DOTACJĘ WYNOSI 13.000 ZŁ

Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą generatora eNGO do dnia  12 kwietnia 2019 r. do godz. 14:00. a wydruk dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego.

Aby złożyć ofertę należy wejść na stronę - https://olesno.engo.org.pl/konkursy-trwajace

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z kartą oceny oferty konkursowej dostępnej w załączniku do ogłoszenia konkursowego.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: