Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja dla użytkowników wieczystych

UWAGA DOTYCHCZASOWI UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI

NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE!

Od 1 stycznia 2019 roku jesteście właścicielami gruntu pod budynkami, który do tej pory mieliście w użytkowaniu wieczystym. Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności należy zapłacić opłatę w wysokości 20 dotychczasowych opłat rocznych. Opłaty można wnosić przez 20 lat albo zapłacić wszystko jednorazowo.

Rada Miejska w Oleśnie przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia maksymalnej - 99% bonifikaty (!) wszystkim, którzy w roku przekształcenia zgłoszą pisemnie zamiar jednorazowej zapłaty całej należnej sumy oraz wpłacą całość należną za przekształcenie. Dla tych, którzy spełnią obydwa podane wyżej warunki opłata wpłacona jednorazowo wyniesie:

[wysokość dotychczasowej opłaty rocznej x 20]  x  1%

Wszyscy, którzy dokonają stosownej wpłaty przed uzyskaniem zaświadczenia, nie będą mieli wpisanego w księdze wieczystej roszczenia na rzecz Gminy Olesno o opłatę, dlatego też zapraszamy do jak najszybszego uregulowania należności.

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Oleśnie, do pokoju nr 102 i nr 103.

Wyjaśnienia można również uzyskać telefonicznie (34/350-91-85 i 34/350-91-64).

Powyższa informacja nie dotyczy spółdzielczych własnościowych lokali mieszkalnych, a jedynie tych lokali, które zostały nabyte łącznie z gruntem. W przypadku spółdzielczych własnościowych lokali mieszkalnych wszelkie formalności związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości załatwia Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: