Szkolenie z wypełniania ofert realizacji zadania publicznego

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy są zainteresowani składaniem wniosków o dotację w naborach organizowanych przez Burmistrza Olesna, do uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjno-szkoleniowym.

Na spotkaniu omówione zostaną m.in. najczęstsze błędy popełniane we wnioskach oraz jak prawidłowo opisać koszty realizacji zadania.

Spotkanie odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 15:00  na dużej Sali (I piętro, pok. 117) w budynku Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: