Sołectwa

Sołectwa Gminy Olesno

 

Miejscowość Sołtys Liczba mieszkańców Pow. w ha
Bodzanowice Jan Pisarek 945 2.217,58
Borki Małe Teresa Wiendlocha 473 793,43
Borki Wielkie Maria Giza 884 2.522,51
Boroszów Ewa Piech 262 908,22
Broniec Michał Wolny 175 575,43
Grodzisko Justyna Palińska 223 768,76
Kolonia Łomnicka Brygida Ważny 241 1.134,22
Leśna Dorota Jabłonka 217 2.220,14
Kucoby Tomasz Kopacz 222 382,82
Łowoszów Barbara Kłosińska 496 738,73
Łomnica Adam Leś 419 1.914,47
Sowczyce Grażyna Maleska 624 835,61
Stare Olesno Grzegorz Dorynek 437 1.100,12
Świercze Barbara Nowak 660 1.626,64
Wachów Teresa Stampska 246 743,30
Wachowice Marcin Wojtynek 291 197,28
Wojciechów Edeltrauda Zug 766 2.557,88
Wysoka Renata Wolny 422 1.276,99

liczba mieszkańców stan na dzień 31-12-2023

Bodzanowice
Pierwsza wzmianka źródłowa o tej wsi pochodzi z 1447 roku. Bodzanowice kiedyś stanowiły dobra hrabiowskiego rodu von Reichenbach. Pozostałością po właścicielach jest dworek, w którym obecnie mieści się poczta. Przez miejscowość w czasie III powstania śląskiego przebiegała tzw. Linia Korfantego. Po powstaniach śląskich do 1945 r. znajdowało się tam polsko-niemieckie przejście graniczne. W 1933 r. wzniesiono kościół parafialny pw. NMP. Kościół powstał na miejscu poprzedniego, drewnianego, który został przeniesiony do miejscowości Ciasna. W rejonie Bodzanowic wydobywano rudę żelaza i wapń, dlatego w 1850 r. postawiono we wsi dwa wielkie piece.

Skarby Gminy - Bodzanowice - kliknij tutaj


Borki Małe
We wsi znajduje się filialny kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Grzegorza. Pierwotny, drewniany o konstrukcji zrębowej pw. św. Grzegorza powstał przed 1750 r. Po II wojnie światowej kościół rozbudowano, niestety spalił się w 1952 r. Na jego miejscu stoi dziś kapliczka, a nowa świątynia powstała niedaleko pierwotnego kościoła. We wsi znajduje się: restauracja, hotel i ośrodek jazdy konnej „Na Kamieniu" oraz zajazd restauracyjno-noclegowy „Rogal Bar" z kręgielnią i bilard-barem.

Skarby Gminy - Borki Małe - kliknij tutaj


Borki Wielkie
To najstarsza miejscowość w okolicy. Po raz pierwszy wzmiankowano o niej w 1193 r. w liście papieża Celestyna III do opata klasztoru NMP na Piasku we Wrocławiu. We wsi znajduje się cmentarny, drewniany kościół pw. św. Bartłomieja i św. Marcina o konstrukcji zrębowej z 1697 r., z dobudowaną w 1789 r. wieżą. Staraniem budowniczego parafialnego kościoła pw. Bożego Ciała w Oleśnie- ks. Brunona Alexandra- w 1905 r. zostali tu sprowadzeni OO. Franciszkanie, którzy w latach 1906- 1907 wybudowali klasztor. W 1911 r. postawili nowy kościół pw. św. Franciszka z Asyżu. Kościół jest murowany w stylu neogotyckim. Znajduje się w nim tryptyk z XV w. oraz scena zaśnięcia NMP. W okresie Bożego Narodzenia w kościele stawiana jest monumentalna szopka. Parafia została erygowana w 1942 r. Wcześniej posługę duszpasterską sprawowali duchowni z Olesna. Gdy w XVIII w. w Borkach Wielkich zaczęto wypalać węgiel drzewny i wytapiać żelazo z rud darniowych, w 1783 r. hrabia Gotlieb von Jordan postawił we wsi piec i dwie świeżarki. W Borkach Wielkich warto odwiedzić gospodarstwo agroturystyczne z ośrodkiem jazdy konnej „U Bayera".

Skarby Gminy - Borki Wielkie - kliknij tutaj


Boroszów
Wieś obfituje w osobliwości przyrodnicze nadające się na malarskie pejzaże: wiekowe dęby- pomniki przyrody, staw, lasy, łąki, pola i bagna. Znajdują się tam pozostałości po dawnym zespole dworskim. Drewniany kościół filialny pw. św. Marii Magdaleny o wystroju rokokowo-klasycystycznym, orientowany, zrębowy, z gontowym dachem został zbudowany w 1679 r., następnie w 1789 r. przebudowany. W Boroszowie wydobywa się glinę dla potrzeb miejscowej, prywatnej cegielni.

Skarby Gminy - Boroszów - kliknij tutaj


Broniec
Nazwa wioski wywodzi się od słów „bronić się", bowiem z miejscowością związane są opowiadania o szwedzkich żołnierzach, przed którymi bronili się w XVII w. jej mieszkańcy. Upamiętnia to krzyż stojący na miejscu grobów z czasów najazdów tatarskich w XIII w. i szwedzkich w XVII w. Groby Szwedów rozsiane są także po lesie. Od 1942 roku Broniec podlega parafii w Borkach Wielkich. We wsi znajdują się kapliczki: św. Alojzego oraz Matki Boskiej.

Skarby Gminy - Broniec - kliknij tutaj


Grodzisko
Wieś, której nazwa wskazuje na istnienie kiedyś na jej miejscu pradawnego grodu. Była to prawdopodobnie warownia plemienia Opolan wzniesiona na wzgórzu, na którym stoi obecnie kościół epidemiczny św. Rocha. W 1482 r. Olesno zakupiło Grodzisko. W 1774 r. założona została kolonia Walspeck, licząca 10 zagród, a w 1775 r. z 12 zagród utworzono kolonię Rosenheim. Do 1871 r. należały one do Olesna. W 1738 r. na Grodzisku miało miejsce jedno z ostatnich spaleń żywcem na stosie. Znajdowało się tam także mauzoleum Tatara, zwanego Turkiem, zniszczone w XIX w.

Skarby Gminy - Grodzisko - kliknij tutaj


Kolonia Łomnicka
Osada założona w XVIII w. przez ród Gesslerów, w miejscu śmierci Tella - ulubionego psa marszałka Fryderyka Leopolda Gesslera. W latach 1958-1963 zbudowano kościół pw. Matki Boskiej Fatimskiej, słynący z nabożeństw fatimskich.

Skarby Gminy - Łomnica - kliknij tutaj


Kucoby
Osada położona ok. 15 km od Olesna jest świetnym miejscem na biwak. Znajduje się tam zalew na rzece Liswarcie i Ośrodek Wypoczynkowy ZHP. Organizowane są tam sportowe wyścigi psich zaprzęgów „Śladami psich łap". Po 1922 r. w rejonie Kucob przebiegała granica polsko-niemiecka. Miejscowość o malowniczym krajobrazie, terenie zróżnicowanym pod względem siedlisk- lasy sosnowe, łąki, pola, murawy, zespoły roślinności wodnej. Znajduje się tam dużo cieków wodnych, gęsta sieć hydrograficzna, rzeka Prąd.

Skarby Gminy - Kucoby - kliknij tutaj


Leśna
Miejscowość na szlaku im. Józefa Jeziorowskiego, który urodził się w tej wsi. Znajdują się tam źródła dwóch rzek: Dobrej i Stobrówki, a osobliwości natury w postaci unikalnego kompleksu starodrzewu można podziwiać przy rozlewiskach Pieklisko i Wilcza Woda, gdzie rosną wiekowe modrzewie (3 pomniki przyrody) oraz buki i jawory.

Skarby Gminy - Leśna - kliknij tutaj


Łomnica
We wsi znajduje się kościół parafialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, zbudowany w latach 1916-1917 w miejscu poprzedniego, drewnianego, przeniesionego do Sowczyc. Kościół jest murowany, neobarokowy, z płytą nagrobną Jerzego Adolfa Marschalla (1753), z herbem i portretem zmarłego malowanym na blasze. W kościele znajduje się kopia cennego obrazu Matki Boskiej z pocz. XVI w. ze szkoły włoskiej Rafaela, przywiezionego z Czech przez marszałka Gesslera. W latach 90-tych oryginał obrazu przeniesiony został do Muzeum w Opolu. Niegdyś we wsi mieściło się prywatne Muzeum Pożarnictwa p. Józefa Trajdosa. Na terenie Łomnicy znajduje się pomnik przyrody- głaz narzutowy. Na cmentarzu jest zbiorowa mogiła powstańców. Przez wieś płynie rzeka Łomniczanka. W miejscowej szkole nauczał Józef Lompa.

Skarby Gminy - Łomnica - kliknij tutaj


Łowoszów
Z inicjatywy proboszcza Zbigniewa Donarskiego zbudowano w Łowoszowie nowy kościół filialny pod wezwaniem NMP Wspomożenie Wiernych, konsekrowany w 1987 r. przez księdza biskupa Alfonsa Nossola.

Skarby Gminy - Łowoszów - kliknij tutaj


Sowczyce
We wsi znajduje się drewniany, cmentarny kościół św. Antoniego z Padwy wzniesiony w 1586 r., który w 1917 r. został przeniesiony z Łomnicy. W kościele znajduje się barokowa ambona i barokowy ołtarz. Po wybudowaniu w Sowczycach nowego kościoła, od 1962 r. pełni on rolę kościoła cmentanego. We wsi znajduje się także pałac z końca XIX w. z parkiem, należący kiedyś do Gesslerów. Obecnie mieści się tam Państowy Dom Dziecka. Na cmentarzu znajduje się mogiła powstańców śląskich z lat 1919-1921.

Skarby Gminy - Sowczyce - kliknij tutaj


Stare Olesno
We wsi znajduje się kościól pw. św. Marii Magdaleny sprzed 1679 r., drewniany, zrębowy z wieżą. Na uwagę zasługuje obraz Matki Boskiej z XVII w. Od 1913 r. Stare Olesno zostało samodzielną parafią, a jej pierwszy proboszcz, ks. Franciszek Marx, wybudował obecną plebanię. Wieś należała do wielu arystokratycznych rodów: Kosickich, Paczyńskich, Frankenbergów, Maltitzów, von Lieres und Wilkau. Po właścicielach pozostał zespół pałacowo-parkowo-folwarczny. Znajduje się tam obecnie „Hodowla Ziemniaka Zamarte". Nad zalewem wodnym znajduje się ośrodek wypoczynkowy „Anpol". W okolicy jest także ośrodek Horn z dwoma stawami hodowlanymi oraz minizoo i placem zabaw dla dzieci. Miłośnikom wędkarstwa oferuje się połowy takich ryb jak: karp, pstrąg czy lin. Przy ośrodku znajduje się karczma "Wiejska Izba".

Skarby Gminy - Stare Olesno - kliknij tutaj


Świercze
W miejscowości znajdują się pozostałości po parku i pałacu arystokratycznym rodziny von Studnitz. Ostatni właściciel majątku, Hans von Studnitz, gościł w nim m.in. asa niemieckiego lotnictwa, barona Manfreda von Richthoffena, zwanego „czerownym baronem", a także przyjaźnił się z Helmutem Jamesem von Moltke z Krzyżowej, znanym niemieckim antyfaszystą. W parku pozostały groby Felixa II i jego żony Heleny.

Skarby Gminy - Świercze - kliknij tutaj


Wachowice
Miejscowość na trasie szlaku Józefa Jeziorowskiego. W Wachowicach ma swoje źródła rzeka Stobrawa, która to płynąc w kierunku Namysłowa i tamtejszych Borów Stobrawskich wpływa zań do Odry.

Skarby Gminy - Wachowice  - kliknij tutaj


Wachów
Jest jedną z najstarszych wsi poświadczonych źródłowo w akcie z 1244 r. Jej nazwa wywodzi sie od pierwszych właścicieli- państwa Wachowskich. We wsi znajduje się klasycystyczny dwór z I poł. XIX w. oraz drewniany kościół św. Wawrzyńca z 1706 r., zrębowy z wieżą, szalowany, z podcieniami-sobotami o dachu gontowym. Wewnątrz znajduje się cenny gotycki krucyfiks z pocz. XV w. Podczas remontu kościoła znaleziono dokumenty opisujące niedolę miejscowych chłopów.

Skarby Gminy - Wachów - kliknij tutaj


Wojciechów
We wsi stoi pomnik św. Wojciecha z 1997 r. postawiony w milenium jego męczeńskiej śmieci. Wg legendy święty przechodząc przez nasze ziemie, głosząc Słowo Boże zatrzymał się w miejscowości nazwanej na jego cześć Wojciechowem. (Albrechtsdorf- od Adalbert lub Albrecht- pod takimi imionami był Wojciech czczony w Europie zachodniej). Wioska należała do właścicieli Olesna, hrabiowskiego rodu Gaschinów, potem Bethusy- Huc. W czasie II wojny światowej w 1939 r. zestrzelono nad Wojciechowem samolot bombowy „Karaś" z trzema polskimi lotnikami. Wydarzenie to upamiętnia Pomnik Lotników Polskich na cmentarzu komunalnym w Oleśnie. W Wojciechowie po II wojnie światowej utworzono, jedyny w powiecie oleskim, obóz dla osób narodowości niemieckiej i podejrzanych o przynależność do NSDAP.

Skarby Gmina - Wojciechów - kliknij tutaj


Wysoka
Wg legendy spisanej w kronice parafii wieś Wysoka mieli założyć po 1429 r. zbiegli przed husytami mieszkańcy Osiny. Dokumenty archiwalne wymieniają jednak wioskę jeszcze przed rokiem 1339 i 1369. Pierwsza właścicielka wioski, pani Wysocka, poleciła wśród lasów założyć wioskę i wybudować kościół. Osada była wolną wsią, a jej mieszkańcy posiadali spisane prawo upoważniające ich do korzystania z okolicznych lasów. W 1518 r. Bernard Wysocki sprzedał Wysoką Olesnu. Parafia jest bardzo stara- istniała już w 1339 r. W tym samym roku wzmiankowany był Kościół pw. św. Mikołaja i Małgorzaty. Poprzedni, drewniany, wg tradycji z 1418 r. został rozebrany w czasie budowy obecnego z 1907 r. murowanego, neoromańskiego.
Pomnik ofiar faszyzmu upamiętnia publiczne powieszenie w 1944 r. dziesięciu młodych więźniów- Polaków- w odwecie za przypadkową śmierć niemieckiego żandarma H. Spiessa z rąk polskich partyzantów.

Skarby Gminy - Wysoka - kliknij tutaj


 

 

MAPA GMINA OLESNO.jpeg

Pliki do pobrania:
JPEGMAPA GMINA OLESNO.jpeg (685,88KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: