Trwają konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw gminy Olesno

INFORMACJA

Stosownie do  art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) Burmistrz Gminy Olesno podaje  do publicznej wiadomości celem przeprowadzenia konsultacji społecznych  projekt  uchwały w przedmiocie zmiany statutów  sołectw gminy Olesno.

Uwagi i wnioski do projektu statutów mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od daty zamieszczenia powyższej informacji na adres Urząd Miejski w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno,

Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie – Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Pieloka 21, pokój nr 107, tel. 034/350-91-63. 

 

PROJEKTY STATUTÓW SOŁECTW GMINY OLESNO:

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: